EBH/939/2009

EBH/939/2009

 

Kérelmező panasszal fordult egy fitneszterem üzemeltetőjével szemben, mert álláspontja  szerint a fitneszterem vezetője és egyik oktatója vélt szexuális irányultsága miatt zaklatta és  megtagadta tőle a szolgáltatást. Előadta, hogy évek óta látogatta az egyik aerobikoktató óráját,  törzsvendégnek számított. Az oktatóval viszonya az első években normális volt, majd egyszer  csak megromlott. Az órákon állandósultak a veszekedések, sértegetések, ami a többi vendéget  is zavarta. Az aerobik oktatóval Kérelmező viszonya olyannyira megromlott, hogy egy idő  után titokban hangfelvételeket készített az oktató sértegetéseiről. Az egyik felvételen  elhangzott, hogy az oktató szerint a Kérelmező a „lányokat szereti” és hogy szégyellheti  emiatt magát az édesanyja. Az aerobikoktató a fitneszterem vezetőjének tudtával felkereste  Kérelmező testvérét majd édesanyját is otthonukban, akiktől Kérelmező szexuális  irányultsága felől érdeklődött. Kérelmező szerint az oktató azt hihette, hogy gyengéd  érzelmeket táplál iránta. A fitneszterem vezetője végül kitiltotta Kérelmezőt a fitneszteremből  mert álláspontja szerint a hely jó hírét sértette azzal, hogy a többi vendégnek az aerobik  oktatóra panaszkodott, ezzel a házirendet is megsértve.

 

Az eljárás során az aerobikoktató nem tagadta, hogy felkereste Kérelmező testvérét és  édesanyját, viszont hangsúlyozta, hogy segítséget szeretett volna tőlük kérni ahhoz, hogy  feloldódjon a közte és a kérelmező között kialakult konfliktus. Ezzel szemben kérelmező  édesanyja az oktató látogatását támadónak ítélte meg és nem fedezte fel annak segítő  szándékát. Sem a kérelmező, sem az oktató nem tudta okát adni az elmérgesedett viszony  kialakulásának. A fitneszterem vezetője arra hivatkozott, hogy a fitneszterem vendégei is  megkeresték, hogy vessen véget a folytonos vitáknak, így először csak az aerobikoktató  óráiról tiltotta ki kérelmezőt, majd a bérlete lejártával már nem kívánt újabb bérletet adni  számára. Beszámolt arról is, hogy korábban is tiltottak már ki vendégeket, jóllehet, esetükben  fizikai atrocitások történtek.

 

A hatóság megítélése szerint az aerobikoktató azon érve, hogy a családtagok  felkeresésével a konfliktus feloldására törekedett, nem tekinthető ésszerű indoknak. Az  oktató nem próbálta meg a szerinte Kérelmező szexuális irányultságából adódó  ragaszkodásának miértjét Kérelmezővel megbeszélni, tisztázni, hanem harmadik  személyek bevonását kezdeményezte, Kérelmező magánszférájába való durva  beavatkozással, amely elfogadhatatlan egy szolgáltatótól. Kérelmező szexuális  irányultságának családja előtt való „kiteregetése”, majd a fitneszterem területén belül  az arra való célozgatás olyan megalázó környezet kialakítására volt alkalmas, amely a  zaklatás tényállási eleme. Az oktató a látogatásokat a fitneszterem vezetőjének tudtával  és jóváhagyásával tette, ami megalapozta a szolgáltató felelősségét.  Kérelmező végleges kitiltására a családjánál tett látogatást követően került sor. A  hatóság szerint életszerűtlen a zaklatás alapjául szolgáló körülmények és a kitiltás  elválasztása, így még ha nem is kizárólagos, de mindenképpen oka lehetett Kérelmező  vélt szexuális irányultsága is kitiltásának. A kitiltás a hatóság álláspontja szerint nem  volt ésszerű és objektív lépés, még akkor sem, ha a vendégek egy részét valóban zavarta  a folyamatos konfliktus, veszekedés. A kitiltás és így a szolgáltatás megtagadása is  aránytalan és drasztikus lépés volt, nélkülözte a konfliktus hátterének objektív  feltárását, s ez által önkényes és megalázó intézkedéssé vált.

 

A hatóság 600.000,- Ft bírságot szabott ki a jogsértő szolgáltatóval szemben és eltiltotta  a jövőbeni jogsértéstől.