EBH/94/2008

EBH/94/2008

 

 

 

Három érdi panaszos jogi képviselőjük útján 2008.január 7-én kérelemmel fordultak az  Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. A panaszosok egyike 2007. november 27-én az érdi munkaügyi  kirendeltségen megkapta egy Kft. telefonszámát ahol takarítói munkára kerestek jelentkezőket.  A panaszos még aznap felhívta a megadott számot, ahol a cég ügyvezetője közölte, hogy  Budaörsre, irodák takarítására keres munkatársakat, és másnap akár lehet is kezdeni a munkát.  Arra a kérdésre, hogy további két fő felvételére is volna-e lehetőség, a válasz igenlő volt.  Ezután a cégvezető a munkába állásra vonatkozó általános kérdéseket tett fel, amelyeket a  panaszos megválaszolt. Végül a felek megállapodtak abban, hogy november 28-án reggel  hatkor találkoznak Budaörsön.  A beszélgetés végén, azt követően, hogy a telefonáló megkérdezte, hogy a munkavállalás  szempontjából nem jelent-e problémát, hogy a jelentkezők roma származásúak, az ügyvezető  megszakította a beszélgetést. Másnap mindhárom kérelmező bement a munkaügyi központ  kirendeltségére, ahol előadták a történteket. A kirendeltség-vezető a kérelmezők kérésének  eleget téve felhívta a Kft. Ügyvezetőjét, aki neki is megerősítette, hogy romákat nem alkalmaz,  mert a kollégái nem szeretnek együtt dolgozni velük.

 

A Hatóságnak a kérelemben foglaltak alapján vizsgálnia kellett, hogy a kérelmezőkkel szemben  etnikai kisebbséghez tartozásuk miatt az eljárás alá vont cég megsértette-e az egyenlő  bánásmód követelményét, továbbá hátrányos megkülönböztetést alkalmazott –e akkor, amikor a  bejelentett munkaerő igénnyel ellentétben nem vette fel őket dolgozni. A hatóság vizsgálta,  hogy a Kérelmezőket ért hátrány, mely szerint az eljárás alá vontnál nem helyezkedhettek el,  okozati összefüggésben áll-e a Kérelmezőknek az Ebktv.8.§-ában felsorolt védett tulajdonsága  közül az etnikai kisebbséghez tartozásával.  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.  törvény (Ebktv.) 5.§d) pontja alapján az egyenlő bánásmód követelményét a munkáltató a  foglalkoztatási jogviszony, az utasításra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb  jogviszony illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében köteles  megtartani.

 

A Hatóság a csatolt dokumentumokat ( közöttük a munkaügyi kirendeltség vezetőjének az  ügyben tett írásbeli nyilatkozatát) megvizsgálta és tárgyalást tartott az ügyben, amelyben  mindhárom panaszost, valamint a Kft. ügyvezetőjét személyesen meghallgatta.

 

A Hatóság megállapította, hogy a Kft. a kérelmezőkkel szemben megsértette az egyenlő  bánásmód követelményét azzal, hogy roma kisebbséghez való tartozásuk miatt nem  alkalmazta a jelentkezőket takarítói munkára. A Hatóság a Kft.- nek megtiltotta a  jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és 500.000.-Ft bírság megfizetésére kötelezte.  Elrendelte továbbá a határozat 90 napra történő nyilvános közzétételét a   www.egyenlobanasmod.hu honlapon.