EBH/957/2008

EBH/957/2008

 

 Kérelmező 2001-ben előzetes letartóztatásba került, 2004. novemberében helyezték szabad  lábra. Ezt követően újból szerette volna igénybe venni a lakhelyén üzemelő fitneszterem  fizikai közérzetet javító szolgáltatásait, ezt azonban a tulajdonos egy 2001. év tavaszán  történt atrocitásra hivatkozással megtagadta. Kérelmező szerint, bár többször kezdeményezett  tisztázó jellegű beszélgetést a tulajdonossal, az nem vezetett eredményre. Panaszos  elmondása alapján személyének elbírálása azóta is változatlan maradt, hogy a fitneszstúdiót  a tulajdonos cég 2008. tavaszán bérbe adta. Kérelmező álláspontja szerint  megkülönböztetésének valódi indoka előzetes letartóztatásba helyezése és az ott eltöltött  időszak.

 

A hatóság a fitneszterem épületét tulajdonló, egyben korábbi üzemeltető céggel és a jelenlegi  bérlő gazdasági társasággal szemben is megindította az eljárást. A hatóság által tartott  tárgyalást követően mindkét eljárás alá vont nyitottnak mutatkozott az egyezség megkötésére,  melyhez a panaszos is hozzájárult.  Az egyezségben a fitneszstúdiót jelenleg bérlő jogi személy képviselője vállalta, hogy az  egyenlő bánásmód követelményének megfelelő, mindenkire kötelező érvényű belső  szabályzatot és házirendet alkot, melyet a jövőben minden megkülönböztetés nélkül alkalmaz  vendégeire. A termet tulajdonló cég képviselője vállalta, amennyiben a stúdiót ismételten  üzemeltetni fogja, úgy átveszi az érvényes házirendet, vagy új, az egyenlő bánásmód  követelményének minden tekintetben megfelelő belső szabályzatot alkot . Kérelmező vállalta,  hogy a fitneszterem területén betartja annak belső Szabályzatát és Házirendjét, valamint ezen  túlmenően is a társadalomban általánosan elfogadott, kultúrált viselkedés szabályainak  megfelelő magatartást tanúsít.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. december 22.