EBH/960/2010

EBH/960/2010

 

 

Magántanuló kérelmező állítása szerint az iskola az osztályozó vizsga lebonyolítása során nem vette figyelembe mozgáskorlátozott létét. Elmondása szerint az iskola pedagógusai  a vizsgáztatás, valamint az azt megelőző eljárás során figyelmen kívül hagyták, hogy az iskola nincs akadálymentesítve, így kérelmező a vizsga napján egész nap kerekes székben ülve, személyes higiénés szükségleteit kielégíteni nem tudta, mely vizsgaeredményére is kihatással volt. Kérelmező fogyatékossága, mint védett tulajdonsága miatt kérte a hatósági eljárás lefolytatását.

 

Az eljárás alá vont iskola képviselője az egyenlő bánásmód követelményének megsértését nem ismerte el, azonban kérelmezőtől elnézést kért, a vizsgáztatás során tapasztalt kényelmetlenségekért. Az iskola a jövőben is vállalta megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelmező az eljárás alá vont bocsánat kérésével az ügyet lezártnak tekintette.

 

 A felek egyezségét a hatóság határozatával jóváhagyta.