EBH/98/2009

EBH/98/2009

 

A roma származású Kérelmezők a helyi Önkormányzattól béreltek lakást, a polgármester  azonban 2006. szeptember 30-i hatállyal bérleti jogviszonyukat felmondta. A felmondás  indokául Kérelmezők állítólagosan „az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos,  tűrhetetlen magatartása”, valamint a ház közös használatra szolgáló helyiségeinek  megrongálása szolgált. A felmondásban a polgármester hivatkozott továbbá arra, hogy  Kérelmezők a házban rendszeresen hangoskodnak, a lakásba pedig veszélyes kutyát  költöztettek, mellyel a többi lakó nyugalmát megzavarták. Kérelmezők a felmondást  bíróságon nem támadták meg, 2006. szeptember 30. óta jogcím nélkül használták a lakást, az  Önkormányzat által felajánlott más lakásokat pedig nem fogadták el. Kérelmezők álláspontja  szerint a velük szemben a felmondás indokaiként felhozott panaszok nem feleltek meg a  valóságnak, véleményük szerint az Önkormányzat a bérleti szerződést roma származásuk  miatt mondta fel. Minderre elsősorban az önkormányzati vagyonkezelő ügyintézője által  feléjük tett megjegyzésekből, a lakóktól hallottakból, valamint más roma családok  szerződésének felmondásából következtettek.

 

A Hatóság az ügyben az Önkormányzatot eljárás alá vonta, képviselőjét írásban, majd szóbeli  tárgyaláson is nyilatkoztatta. Az eljárás alá vont Önkormányzat elismerte, hogy Kérelmezők  lakásbérleti jogviszonyának felmondása alakilag hibás jogi aktus volt, ám tartalmilag a  felmondást megalapozottnak ítélték, annak Kérelmezők származásával való összefüggését  határozottan cáfolták. Az ügyben aztán a felek többszöri egyeztetést követően a Hatóság előtt  egyezséget kötöttek.

 

 Az eljárás alá vont sajnálatát fejezte ki, és bocsánatot kért a Kérelmezők és az  Önkormányzat között fennálló lakásbérleti jogviszony utóbb megállapítottan alakilag  hibás felmondása, valamint az ezzel összefüggésben Kérelmezőket ért hátrányok miatt.  Nyilatkozott továbbá arról, hogy Kérelmezők és az Önkormányzat között a lakásbérleti  jogviszony a felmondás érvénytelensége miatt változatlanul fennáll, annak újbóli  felmondására Kérelmezők jelenleg nem szolgáltatnak okot. Kérelmezők fentieket  elfogadták és vállalták, hogy a lakásbérleti jogviszony hosszú távú fenntartása  érdekében a jövőben is kerülnek minden, más lakókat zavaró magatartást, a  lakásbérleti szerződésben foglaltakat betartják. Az egyezséget a Hatóság határozatával  jóváhagyta.