BIZONYÍTÁSI SZABÁLYOK

A kérelmező valószínűsítési kötelezettsége

A kérelmezőnek nem bizonyítania, csupán valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és - ténylegesen vagy feltételezése szerint - a jogsértéskor rendelkezett a törvényben felsorolt valamely védett tulajdonsággal, tehát az általa megjelölt hátrányos megkülönböztetés a védett tulajdonsága miatt következett be.

Közérdekű igényérvényesítésnél – ha a hátrány még nem következett be – azt kell valószínűsíteni, hogy a hátrány közvetlen veszélye fenyeget.

Az eljárás alá vont személy vagy szervezet bizonyítási kötelezettsége

Ha a kérelmező valószínűsítette a jogsértést, az eljárás alá vont akkor kerülheti el a jogi felelősségre vonást, ha bizonyítja, hogy

  • a kérelmező által valószínűsített körülmények nem állnak (álltak) fenn,
  • az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, mert hiányzik az ok-okozati összefüggés a védett tulajdonság és a hátrány között,
  • a bepanaszolt esetben nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét (a törvény szűk körben lehetőséget ad erre, pl. ha a munka jellege vagy természete alapján indokolt az arányos megkülönböztetés).