EBH/100/2011

EBH/100/2011

 

A Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy a munkáltatója az éves  bérfejlesztés mértékének meghatározása során megsértette vele szemben az egyenlő  bánásmód követelményét, érdekképviselethez tartozásával összefüggésben. A Kérelmező  béremelésének mértéke 2,84% volt, míg az átlagos bérfejlesztés mértéke 2010-ben 6,5% volt a  cégnél.

 

Az eljárás alá vont az ügyben előadta, hogy a Kérelmezőt 2009-ben írásbeli figyelmeztetésben  részesítette a munkahelyi fegyelem megsértése (belépőkártya használatának elmulasztása)  miatt, ezért volt béremelésének mértéke kevesebb az átlagosnál. Az eljárás alá vont a hatóság  felszólítására csatolta a Kérelmezővel azonos szakszervezethez tartozó szakszervezeti  tisztségviselők, illetve bizalmik, illetve a Kérelmezőhöz hasonló okból írásbeli  figyelmeztetésben részesített munkavállalók béremelésének mértékéről szóló anonimizált  kimutatást. A hatóság az eljárás alá vont által csatolt adatok alapján megállapította, hogy az  érdekképviseleti tagság és a béremelés mértéke között nem volt kimutatható összefüggés,  mindkét csoport átlaga (6,55%, 7,73%) meghaladta az átlagos bérfejlesztés mértékét (6,5%).  Mindkét csoport tekintetében elmondható volt, hogy körülbelül a munkavállalók harmada  kapott 6,5%-nál kisebb összegű béremelést 2010-ben, és 1% körüli azok aránya, akik  egyáltalán nem kaptak béremelést. Azok körében, akik a Kérelmezőhöz hasonló okból  részesültek írásbeli figyelmeztetésben, az átlagos bérfejlesztés mértéke 2,32%, 19 fő közül  csupán egy kapott 6,5%-ot meghaladó mértékű bérfejlesztést, ő is a munkaköre  megváltozásával összefüggésben, a csoport tagjainak közel fele egyáltalán nem kapott  béremelést. Ezek alapján az írásbeli figyelmeztetés és a béremelés elmaradása, vagy az  átlagosnál kisebb mértéke között egyértelmű volt az összefüggés. Ezen személyek közül a  Kérelmező mellett még 2 fő kapott 2,84% mértékű béremelést, egy fő 2,36%, egy másik  alkalmazott pedig 2,91% mértékű bérfejlesztésben részesült, vagyis a Kérelmezővel azonos  illetve hasonló mértékű béremelést kapott személyek a csoport negyedét teszik ki. A  Hűtőgépgyártók Független Szakszervezete az eljárás alá vont által csatolt adatok szerint 85 fő  szakszervezeti tisztségviselő illetve bizalmi személyét ismertette a munkáltatóval.

 

A Kérelmező nem hivatkozott olyan eseményekre, kijelentésekre, amelyek alapján  alappal feltételezhető lenne, hogy a munkáltató mindezen személyek közül az ő esetében  figyelembe vette, nehezményezte érdekképviseleti szerepvállalását. A Kérelmező  nyilatkozatai szerint nem vett részt a munkáltatóval folyó egyeztetésekben, nem  keveredett ezzel kapcsolatban vitába a munkáltató képviselőivel. A hatóság kifejezett  kérdésére sem hivatkozott arra, hogy akár a felettesei, akár más munkatárs  megjegyzéseket, célzásokat volna érdekképviseleti tagságára. Mindezek alapján a  hatóság megállapította, hogy a sérelem és a védett tulajdonsággal rendelkezés között  nem állapítható meg összefüggés, ezért a panaszt, mint megalapozatlant, elutasította.

 

  1. május