EBH/101/2011

EBH/101/2011

 

Kérelmező közérdekű igényérvényesítés keretében kérelmet nyújtott be a hatósághoz, mivel  egy telekommunikációs cég megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor egy  látássérült ügyfél új előfizetői szerződést kívánt kötni, azonban a társaság a szerződés aláírása  során nem engedélyezte számára az önálló aláírást, ahhoz egy névíróról és két hatósági  tanúról kellett gondoskodnia. Kérelmező szerint fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a  szerződéskötések során hátrányos megkülönböztetés személyek pontosan meg nem  határozható nagyobb csoportját érinti, tekintettel a szolgáltatóval kapcsolatban álló látássérült  ügyfelek magas számára.

 

A hatóság a rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján eljárást indított a céggel szemben,  egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti  egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség  tervezetét kidolgozták, és egyezséget kötöttek, melyben

 

Az eljárás alá vont vállalta, hogy névíró alkalmazására vonatkozó belső szabályzatát úgy  módosítja, hogy látássérült ügyfél esetén, szóbeli nyilatkozattal meggyőződik arról, hogy  az ügyfél képes-e nevének leírására. Amennyiben az ügyfél nevének leírására képes,  külön névírót nem kérnek, segítséget nyújtanak a dokumentumok aláírásában.  Amennyiben az ügyfél nevének leírására nem képes a dokumentumot annak  megismertetése után névíró írja alá helyette, melyet két tanú hitelesít.  Eljárás alá vont vállalta továbbá, hogy a társasággal megkötendő szerződéseket a  látássérültek számára felolvassa, illetve az ügyfél, a gépre telepített hanganyagot  fejhallgatóval meghallgathatja. Amennyiben a cég képviselője a szerződéskötésnél  tanúként működik közre, akkor a szolgáltató 8 napos elállási jogot biztosít a látássérült  ügyfelek számára.  Kérelmező vállalta, hogy az eljárás alá vont társaságnál oktatást tart a látássérült  emberek kiszolgálását segítő módszerekről.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.