EBH/113/2011

EBH/113/2011

 

A Kérelmező nő, biztonsági őrként dolgozott egy bankban. Körülbelül három hónapig  dolgozott a bankfiókban, ennek az időszaknak az elején egy alkalommal volt panasz a  munkájára egy ügyfél részéről. Hónapokkal ez után az eset után munkáltatója, egy biztonsági  cég, áthelyezte őt egy másik területre, egy külvárosi ipartelepre, ahol a munkakörülmények  lényegesen rosszabbak voltak, mint a bankfiókban, amiket a panaszos szóvá tett, ezt követően  a munkáltató megbízója jelezte, hogy nem kíván a panaszossal együtt dolgozni, az  együttműködés nehézségekbe ütközik. A munkáltató felajánlotta a Kérelmezőnek egy vidéki  telephelyre való áthelyezését, amit a panaszos, tekintettel arra, hogy családja van, nem tudott  elfogadni, így az áthelyezést követően néhány hét múlva közös megegyezéssel megszüntették a  panaszos munkaviszonyát. A panaszos az ügyben előadta, hogy sérelmezi, hogy a bankfiókból  eltávolították, és ennek oka véleménye szerint a női nemhez tartozása, mert a bank biztonsági  szolgálatának vezetőjéről köztudomású, hogy nem tartja a női biztonsági őröket megfelelőnek  a fegyveres őrzésvédelem ellátására. A panaszos előadta, hogy az egyedi körülmények, az ő  jártasságai, tapasztalata, adottságai ismerete nélkül, a neme miatt döntöttek az  eltávolításáról, helyette egy férfit vettek fel.

 

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen meghallgatta a munkáltató képviselőjét. A  munkáltató előadta, hogy nem a panaszos neme miatt, hanem a munkájával kapcsolatos  gondok okán került sor arra, hogy áthelyezték, illetve megszüntették a munkaviszonyát,  ugyanakkor elismerte, hogy a panaszos jó munkaerő és a tárgyaláson az ügyfelek tisztázták a  közöttük kialakult helyzetet, félreértéseket.

 

Az ügy egyezséggel zárult, amelynek körében az eljárás alá vont vállalta, hogy  visszaállítja a panaszos munkaviszonyát.

 

  1. április