EBH/127/2011

EBH/127/2011

 

A kérelmező társadalmi és érdekképviseleti-szervezet, a hatóság előtt eljárást kezdeményezett  egy községi önkormányzat ellen amiatt, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő orvosi  rendelő nem felel meg a komplex akadálymentesítés követelményének, holott annak  határideje már 2008. december 31-én lejárt.  Kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat - azáltal, hogy mint fenntartó nem  gondoskodott a rendelő komplex akadálymentesítéséről - egyaránt megsértette az egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.),  a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. Törvény (Fot.), és az országos  településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet  (Oték.) rendelkezéseit.  Az (Oték.) határozza meg, hogy pontosan milyen műszaki kritériumoknak, és általános  előírásoknak kell eleget tenni az akadálymentesség követelményének teljesítéséhez.

 

 Kérelmező a hatóság felhívására konkrétan és tételesen felsorolta, hogy a rendelő épülete  mely elemeiben, és mennyiben nem felel meg az Oték. rendelkezéseinek.

 

Az önkormányzat – a konkrét hiányosságok ismeretében, azok kiküszöböléséhez szükséges  költségek felmérését követően - komoly hajlandóságot mutatott a hatósággal és kérelmezővel  való együttműködésre.

 

A hatósági tárgyaláson a felek közösen áttekintették, hogy melyek azok a konkrét feladatok  (építési munkálatok), amelyek elvégzésével a komplex akadálymentesítés mindkét fél  számára elfogadható módon, egyúttal a jogszabályok előírásainak megfelelően  megvalósítható, és megegyeztek abban, hogy az önkormányzat ezeket mintegy 8 hónapon  belül elvégzi. A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.