EBH/182/2011

EBH/182/2011

 

A Kérelmezők azzal a panasszal fordultak a hatósághoz, hogy egy budapesti szórakozóhelyről  eltávolították őket, mert roma származásuk miatt feltételezték, hogy prostituáltak, illetve mert  más vendégeket állítólag zavart a jelenlétük. A Kérelmezők előadták, hogy a szórakozóhelyen  átlagosan viselkedtek, fogyasztottak, ismerőseikkel beszédbe elegyedtek, a kivezetésre  semmilyen okot nem adtak, ezért ez az intézkedés, bánásmód álláspontjuk szerint a  cigányságukon alapult, és mélyen megsértette őket.

 

A hatóság előtti eljárásban az eljárás alá vont előadta, hogy a kivezetésre azért került sor, mert  más vendégek, egy nagyobb külföldi társaság tagjai jelezték, hogy a Kérelmezők ismerkedni  próbálnak velük, és ez őket zavarja, ezt követően az üzletvezető egy ideig figyelemmel kísérte  a Kérelmezők tevékenységét, majd úgy döntött, hogy megkéri őket, hogy távozzanak. Ezt a  Kérelmezők akkor nem kifogásolták. A Kérelmezők később próbáltak bejutni, és ezt az  eljárás alá vont nem akadályozta. A Kérelmezők vitatták ezt, előadták, hogy később is  előfordult, hogy a biztonsági őrök nem engedték be őket, az üzletvezető utasítására  hivatkozva, de elismerték, hogy a kivezetés után is voltak a szórakozóhelyen, előtte pedig  évekig jártak oda.

 

A felek megállapították, hogy a köztük lévő félreértést sikerült tisztázni. Az ügy  egyezséggel zárult, amelyben az eljárás alá vont kijelentette, hogy az egyenlő bánásmód  követelményét a Kérelmezők vonatkozásában megtartotta és a jövőben is meg fogja  tartani, a Kérelmezők bejutását nem korlátozza, szórakozásukat nem akadályozza. A  Kérelmezők elismerték az eljárás alá vont azon kötelességét, hogy a szórakozóhely  rendjét, a vendégek testi épségét, tulajdonuk biztonságát garantálja.