EBH/28/2011

EBH/28/2011

 

A Kérelmező nem magyar állampolgár. A hatóság ezt elfogadta az egyenlő bánásmódról és  az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. § t) pontja  szerinti egyéb helyzetnek, vagyis olyan – védett – tulajdonságnak, amely alapján az egyébként  indokolatlan különbségtétel sérti az egyenlő bánásmód követelményét. Sérelmezte, hogy egy  magánklinika honlapján közzétett árszabásában jelentős összegű, a külföldi betegek által  fizetendő konzultációs díjat tüntet fel, és előadta, hogy érdeklődésére nem tájékoztatták arról,  hogy ezt a díjat akkor is meg kell-e fizetni, ha a beteg egyébként jól beszél magyarul.

 

A hatóság előtti eljárásban az eljárás alá vont előadta, hogy nem tesznek indokolatlanul  különbséget a betegek között, a konzultációs díjat azoknak kell megfizetniük, akik a magyar  nyelvet nem beszélik olyan jól, hogy az orvos-beteg kommunikáció akadálytalan lehessen,  ezért biztosítaniuk kell, hogy az orvosi és ápolószemélyzet tudjon idegen nyelven beszélni a  beteggel, számára az orvosi iratokat le kell fordítani. Emellett előadták, hogy a külföldi  betegeket célzó marketingtevékenység (pl. jelenlét szakmai rendezvényeken) kiadásai is  beépülnek ebbe a díjba.

 

Az ügy egyezséggel zárult, amelyben az eljárás alá vont vállalta, hogy a jövőben  nagyobb figyelmet fordít a betegek tájékoztatására, arra, hogy az egyenlő bánásmód  követelményét nem sértő árképzési gyakorlatukról a betegek minden lényeges  információt megkapjanak, ami a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos megalapozott  döntéshez szükséges. Ennek körében a honlapon szereplő információkat pontosítják.