EBH/30/2011

EBH/30/2011

 

16 éves, házassága folytán nagykorúvá vált kérelmező, panaszt nyújtott be a hatósághoz,  mivel az általános iskola, amellyel tanulói jogviszonyban állt, házasságkötését követően  felszólította, hogy tanulmányait a továbbiakban, magántanulóként, vagy felnőttképzésben  folytassa. Kérelmező álláspontja szerint az oktatási intézmény családi állapota miatt közvetlen  hátrányos megkülönböztetést alkalmazott vele szemben, amikor általános iskolai  tanulmányainak 8. évfolyamát nem engedte osztálytársaival együtt nappali tagozaton  befejezni.

 

A hatóság a rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján eljárást indított az oktatási intézménnyel  szemben, egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a  felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt  az egyezség tervezetét kidolgozták, és egyezséget kötöttek, melyben

 

Az eljárás alá vont kinyilatkoztatta, hogy kérelmező továbbra is az iskola nappali  tagozatos tanulója marad, tanulmányait változatlan módon és formában végezheti  tovább, és a 8. osztály sikeres elvégzése esetén az osztállyal ballaghat el. Az eljárás alá  vont vállalta, hogy segíti kérelmező beilleszkedését az iskola- és osztályközösségbe,  továbbá minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy kérelmező a 8. osztályt  sikeresen tudja teljesíteni. Az eljárás alá vont kérelmező hiányzását 2010. december 14.  – 2011. január 13. közötti időszakban igazoltnak tekinti, abból kérelmezőnek semmilyen  hátránya nem származik. Kérelmező vállalta, hogy az iskola házirendjét betartja, és  minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy tanulmányait sikeresen befejezze.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.