EBH/32/2011

EBH/32/2011

 

Egy fogyatékos személyek jogait képviselő alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében  eljárást kezdeményezett egy városi önkormányzattal szemben, akinek a fenntartásában  működő alap és szakellátást biztosító egészségügyi központ nem felelt meg a komplex  akadálymentesítés követelményének.  Kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat - azáltal, hogy fenntartóként nem  gondoskodott az intézmény komplex akadálymentesítéséről - megsértette az egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.),  a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.), és az országos  településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet  (Oték.) rendelkezéseit.

 

A hatóság eljárást indított és felhívta a fenntartó önkormányzatot, hogy nyilatkozzék, hogy  biztosított-e a településen az egészségügyi alap- és szakellátásokhoz való egyenlő esélyű  hozzáférés.

 

Az önkormányzat elismerte, hogy az intézmény nem akadálymentes, de jelezte, hogy  pályázatot nyújtott be az akadálymentesítés részben uniós forrásból történő megvalósításához.

 

A hatóság a felek kérelmére a pályázat elbírálásig eljárását felfüggesztette. Az önkormányzat  pályázata nem volt sikeres, így a hatóság előtti eljárásban úgy nyilatkozott, hogy a  rendelkezésére álló önerő erejéig elvégzi az intézmény akadálymentesítését.  A kérelmező alapítvány és az eljárás alá vont önkormányzat egyezség keretében rögzítették az  akadálymentesítés ütemtervét kitérve minden, az alapítvány által kifogásolt kérdésre.

 

A felek által megkötött egyezséget a hatóság határozatával jóváhagyta.