EBH/361/2011

EBH/361/2011

 

A panasz szerint egy gyermekével GYES-en lévő édesanya jelezte munkáltatójának, hogy  még a GYES folyósítása alatt, élve törvény adta jogaival, munkába kíván állni. A kérelmezőt  gyermeke születését megelőzően a társaság marketing vezetőként foglalkoztatta. A  munkáltató a kérelmező jelzését követően kezdeményezte munkaszerződésének módosítását,  a kérelmező más munkakörbe való átsorolását, figyelemmel arra, hogy időközben a  kérelmező feladatainak ellátására határozatlan idejű szerződéssel már felvett valakit. A  kérelmező nem járult hozzá munkaköre és munkabére megváltoztatásához, ezért munkáltatója  nem látta el feladattal, üres íróasztal mellett kellett töltenie munkaidejét, és ellehetetlenítették  munkavégzését is azzal, hogy nem biztosítottak gépjárművet számára, ami korábban a  pozíciójához járt.  A panasz szerint a munkáltató a kérelmező anyaságára, mint védett tulajdonságára tekintettel  kedvezőtlen munkakörülményeket teremtett, ezzel megvalósítva a kérelmező közvetlen  hátrányos megkülönböztetését.

 

A munkáltató az eljárás során azzal védekezett, hogy a kérelmező távolléte idején új vezetője  lett a cégnek, aki áttekintette a kérelmező munkaszerződését, munkaköri leírását és a  végzettségét igazoló iratokat és megállapította, hogy a kérelmező nem rendelkezik felsőfokú  végzettséggel, ami egyébként a munkakör betöltésének feltétele. Ebből adódott, hogy a  kérelmezőt nem is foglalkoztathatta eredeti munkakörében, ezért kezdeményezte  munkaszerződésének módosítását és ajánlott fel számára adminisztrációs munkakört. A  munkáltató hangsúlyozta azt is, hogy a kérelmező megtévesztette a munkáltatót akkor, amikor  a munkaköri leírását aláírva azt állította, hogy megszerezte főiskolai diplomáját. A munkáltató  elismerte, hogy a kérelmezőnek nagyon kevés feladatot ad és számítógéppel sem rendelkezik,  de ezt az átszervezésekkel indokolta.  A hatóság tanúként hallgatta meg a cég korábbi vezetőjét, aki évekkel ezelőtt felvette a  kérelmezőt. A tanú elmondta, hogy tudta, hogy a kérelmező nem szerezte meg főiskolai  diplomáját, ennek ellenére alkalmazta, mert munkájával messzemenőkig elégedett volt.

 

A felek a hatósági tárgyalást követően egyezséget kötöttek, külön megállapodásban rendezték  a kérelmező munkaviszonyával kapcsolatban felmerülő kérdéseket.  A megállapodás értelmében a kérelmező eredeti munkakörében (marketing vezető) folytatta  tovább munkáját.

 

 A hatóság a felek által megkötött egyezséget határozatával jóváhagyta.