EBH/392/2017

Ügyiratszám: EBH/392/2017 

Védett tulajdonság: anyaság/terhesség

Diszkrimináció területe: foglalkoztatás

Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Egyezséget jóváhagyó határozat

 

A várandós kérelmező azért fordult a hatósághoz a munkáltatójával szemben, mert álláspontja szerint anyasága (terhessége) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a munkáltató részéről, aki nem fizette ki a 2017. április 1-ig szóló tanulmányi szerződésben biztosított teljesített vizsgák díjának egy részét, illetve a további fennmaradó díjakat, miután a kérelmező bejelentette várandósságát. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a munkájával meg voltak elégedve, még jutalmat is kapott.

Kérelmező csatolta a hatóság részére a munkaszerződése másolatát, továbbá a munkáltatóval folytatott levelezést, valamint a ki nem fizetett számlát és a terhességéről szóló orvosi igazolást. 

Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező 2017. február 13-tól március 21-ig terjedő időtartamra keresőképtelenséget jelentett, de a munkáltató kérése ellenére hivatalos dokumentummal nem igazolta, szóbeli tájékoztatása alapján azóta is keresőképtelen állapotban van.

Előadta továbbá, hogy azt feltételezte, hogy – tekintettel arra, hogy az oktatás, de elsősorban a vizsgák, jóval megterhelőbbek, mint a munkába járás – a kérelmező nem tud részt venni az oktatásokon, és nem tudja teljesíteni a tanulmányi szerződésben foglalt kötelezettségeit.

Az eljárás alá vont álláspontja szerint a kérelmező a munkaköri kötelezettségeit közepes színvonalon látta el, és a munkához való hozzáállásában már 2016. október-november tájékán érezhető volt a negatív irányú változás. Ennek ellenére a munkáltató nem figyelmeztette írásban, nem is szüntette meg a munkaviszonyát, hanem épp azért, hogy ösztönözze, pénzbeli jutalomban részesítette.

A munkáltató hangsúlyozta, hogy nem mondta fel a tanulmányi szerződést, hanem csupán az abban vállalt kötelezettségének a teljesítését függesztette fel a helyzet tisztázásáig.  

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, ahol a felek között egyezség született, melyben az eljárás alá vont vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot az oktatást végző céggel, és a kérelmező tanulmányi szerződésében foglalt tanfolyammal kapcsolatos ki nem fizetett számlákat kiegyenlíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a hatóságot.

 

 (2017. december 12-i döntés)