EBH/426/2010

EBH/426/2010

 

 

Kérelmezőt egy műszaki áruházlánc egyik üzletében alkalmazták vevőszolgálati  munkatársként. Munkába állását követő néhány héten belül kiderült, hogy rosszindulatú  csontvelő betegsége van. A munkáltató a kérelmező munkaviszonyát körülbelül egy hónap  múlva próbaidő alatt megszüntette. Kérelmező véleménye szerint betegsége miatt mondott fel  neki a munkáltató. Arra hivatkozott, hogy egyik munkatársa hallotta, amint egy  családtagjának telefonon beszél betegségéről, és ez a kolléga mondta el a betegségét a  vezetőnek.

 

A munkáltató azzal védekezett, hogy kérelmező munkavégzése, munkahelyi beilleszkedése  nem volt megfelelő, nem volt vásárló orientált, valamint, hogy a felmondáskor még nem volt  tudomása a kérelmező betegségéről.

 

Az ügyben a hatóság több tárgyalást tartott, tanúként hallgatta meg a kérelmező korábbi  munkatársait, de az egymással ellentétes nyilatkozatok, valamint az ügydöntő okirati  bizonyítékok hiánya miatt nehézségekbe ütközött a tényállás felderítése a vonatkozásban,  hogy a munkáltató valóban tudomást szerzett-e a kérelmező megbetegedéséről a  munkaviszony megszüntetésére vonatkozó döntésekor.  A felek részéről ugyanakkor hajlandóság mutatkozott egyezség-kötésre. A munkáltató  bocsánatot kért a kérelmezőtől, kérelmező pedig ezzel lezártnak tekintette az ügyet.