EBH/49/2011

EBH/49/2011

 

Az eljárás közérdekű igényérvényesítés alapján indult. A kérelmezőként fellépő vidéki város  cigány kisebbségi önkormányzata több kérelmet nyújtott be, előadva, hogy a városban több  szórakozóhely megsérti az egyenlő bánásmód követelményét, megtagadva a roma származású  vendégek kiszolgálását. A jelen ügyben a városhoz tartozó üdülőterülten működő,  időszakosan (nyáron) nyitva tartó szabadtéri szórakozóhely vonatkozásában a kérelmező  előadta, hogy többször előfordult, hogy roma származású vendégeket nem szolgáltak ki, két  konkrét eseményt, időpontot jelölt meg, és ezzel kapcsolatban kérte az érintettek  meghallgatását védett tanúként.

 

A hatóság a kérelmező által megnevezett tanúkat meghallgatta. Az eljárás alá vont az  eljárásban előadta, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, és amennyiben  valakit nem engedtek be, ennek több oka lehet, így például az, hogy a szórakozóhely megtelt,  vagy záróra van, illetve az, ha a bejutni kívánó személyek ittasak, erőszakosak, korábban már  súlyosan megzavarták a szórakozóhely rendjét, vagy kiskorúak. Felhívta a figyelmet arra,  hogy tanúk vallomásai ellentmondásosak, többen elmondják, hogy a szórakozóhelyre más  alkalommal bejutottak, szoktak oda járni. Hangsúlyozta, hogy anélkül, hogy tudná, hogy kiről  van szó, nem tudja érdemben cáfolni a tanúk állításait, illetve feltárni a belépés  megtagadásának valós okát. A közérdekű igényérvényesítő előadta, hogy a számos  tanúvallomásból jól látható, hogy ez egy bevett gyakorlat a szórakozóhelyen, és attól  függetlenül, hogy nem minden esetben tagadják meg a belépést a roma származású  vendégektől, ez egy létező, a helyi cigány közösség által rendszeresen tapasztalt  diszkriminatív hozzáállás a szórakozóhely részéről. Az ügyben az ügyfelek egyezséget  kötöttek, amelyben az eljárás alá vont vállalta, hogy az egyenlő bánásmód követelményére  vonatkozó jogszabályokról az alkalmazottakat írásban tájékoztatja és ezt a hatóság felé  igazolja, ezen túl pedig a rendezvényeiken részt venni kívánó személyeket minden  alkalommal világosan, érthetően tájékoztatják arról, ha a szórakozóhely megtelt, vagy ha a  szórakozóhely közelgő zárása miatt nincs mód arra, hogy további vendégeket engedjenek be.  A CKÖ a jövőbeni együttműködéséről biztosította az eljárás alá vontat. A felek kölcsönösen  megállapodnak abban, hogy a jövőben a magukat roma kisebbséghez tartozónak valló  vendégekkel kapcsolatos, bármelyik fél részéről felmerülő problémák kezelésében egymás  segítségére lesznek. Utóbb a CKÖ az egyezséget visszavonta, tekintettel arra, hogy az eljárás  alá vont az abban foglaltakat nem tartotta meg. A hatóság az ügyben nyilatkozattételre hívta  fel az eljárás alá vont felet, aki nyilatkozattételi kötelezettségének többszöri felhívásra sem  tett eleget, illetve a részére kézbesített küldeményeket nem vette át.

 

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, és  a Kérelmező a jogsértést valószínűsítette, a hatóság az ügyben a jogsértést  megállapította, eltiltotta az eljárás alá vontat a jövőbeli jogsértéstől és 500 000 Ft  bírságot szabott ki.

 

  1. december