EBH/530/2011

EBH/530/2011

 

Egy vérátömlesztés útján Hepatitis C vírustól megfertőzött munkavállaló panasszal fordult  munkáltatójával szemben, mert munkahelyén vele szemben ellenséges, megalázó munkahelyi  légkör alakult ki.  Miután a munkatársai annak ellenére tudomást szereztek megbetegedéséről, hogy azt a  panaszos kifejezetten titkolta, azt terjesztették róla, hogy homoszexuális, mivel a  megbetegedés tudomásuk szerint leginkább az azonos neműek szexuális kapcsolata útján  terjed. A munkáltató több telephelyén szóbeszéd tárgya lett a kérelmező szexuális  irányultsága. A kérelmező szakszervezeti tisztségviselőként konfliktusba került néhány  munkatársával, akik a vita végén a folyósón ordibálták, hogy a kérelmező homoszexuális. A  kérelmezőt munkavégzésében is akadályozták, több alkalommal zománcozott fazék alját  verték a füle mellett, csak hogy ne tudjon munkájára koncentrálni.

 

 A kérelmező a számára már elviselhetetlen munkahelyi légkört jelentette felettesének, de nem  kapott segítséget a konfliktus feloldásához. A hatóságtól annak megállapítását kérte, hogy  vele szemben vélt szexuális irányultságával összefüggésben ellenséges, megalázó munkahelyi  légkör alakult ki, amelynek felszámolására a munkáltató többszöri jelzése ellenére sem tett  lépéseket, így mulasztás terheli a zaklató környezet fenntartásában.  A hatóság által meghallgatott tanúk alátámasztották a kérelmet a tekintetben, hogy valóban az  terjedt el a munkáltató több telephelyén is, hogy a kérelmező homoszexuális és többek által  érzékelhető volt a vele szemben kialakult tarthatatlan munkahelyi légkör. Az egyik tanú  beszámolt ugyanakkor arról is, hogy nem csupán a kérelmező a céltáblája egyes  munkavállalók becsmérlő, trágár megjegyzéseinek, hanem a munkahelyi légkör alapvetően  rossz a munkáltatónál.

 

A kérelmező által bepanaszolt munkatársak tagadták, hogy a kérelmező sérelmére elkövették  volna a terhükre róttakat, azt azonban elismerték, hogy nem jó a kérelmezővel a viszonyuk, de  ezt a kérelmező érdekképviseleti tevékenységéhez kötötték.

 

A munkáltató kezdettől fogva a megegyezésre törekedett, amelytől a kérelmező sem zárkózott  el, hiszen célja az volt, hogy a továbbiakban nyugodt légkörben végezhesse munkáját. A  kérelmező egyezség keretében elvárta volna, hogy az általa bepanaszolt munkatársakat  felelősségre vonják, illetve a telephely vezetőjét leváltsák.

 

Hosszas egyeztetést követően végül a felek egyezséget kötöttek, amelyben a munkáltató  vállalta, hogy csapatépítő tréinget szervez, esélyegyenlőségi szabályzatot fogad el, és  összehívja a telephely dolgozóit a konfliktusok kibeszélésre.

 

 A hatóság a felek egyezségét jóváhagyta.