EBH/55/2011

EBH/55/2011

 

Az eljárás közérdekű igényérvényesítés alapján indult. A közérdekű igényérvényesítőként  fellépő szervezet kérte annak megállapítását, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat a  kerületi egészségügyi szolgálat által nyújtott egészségügyi szakellátási közszolgáltatást a  megjelölt intézményekben nem akadálymentes formában nyújtja, így az ezekben nyújtott  ellátások vonatkozásában nem valósul meg az egyenlő esélyű hozzáférés a kerületben.

 

Az ügyben a hatóság több tárgyalást tartott, amelyen meghallgatta az ügyfeleket, ezen túl az  ügyben a bepanaszolt intézményekben helyszíni szemlét tartott, amelyen azok hiányosságait  azonosította.

 

Miután a felek között egyezség nem jött létre, a hatóság az ügyben megállapította a  jogsértést és kötelezte az eljárás alá vont önkormányzatot az intézmények  hiányosságainak kijavítására 2011. december 31-ig, illetve 2012. június 30-ig.

 

 Budapest, 2011. december