EBH/552/2011

EBH/552/2011

 

Az eljárás alapjául szolgáló kérelmében a panaszos előadta, hogy a gépjárművében esett kárt  fedező CASCO biztosítással kapcsolatos ügyintézés körében az eljáró biztosító munkatársa  nem vette figyelembe siketségét, és azt, hogy emiatt jelnyelvi tolmács jelenlétét igényli a  kárszemlén és az ügyintézés során. Ennek okán a kárfelvételi lapon több hibás adat is  szerepelt, illetve panaszos nem értesült időben arról, hogy a biztosító kizáró körülmény miatt  nem fogja a kárát megtéríteni, ezért a kártérítés megtörténtében bízva gépjárművét  megjavíttatta, ami jelentős kiadást okozott neki. Ezt annak tudatában, hogy a biztosító  társaság nem fog fizetni neki, nem vállalta volna.

 

Az ügyben a hatóság tárgyalást tartott, amelyen az eljárás alá vont hivatkozott arra, hogy az  ügyben nyilvánvaló lehetett volna az, hogy tekintettel arra, hogy a gépjármű sérülését a  panaszos felesége okozta, aki ittasan vezette a gépjárművet, a kár megtérítésére nem  számíthat a Kérelmező. Ennek ellenére az eljárás alá vont a kérelemben foglalt panaszt a  szolgáltatása színvonalával kapcsolatos fontos visszajelzésként értékelte, amelynek nyomán a  szolgáltatás siket személyek számára való hozzáférhetőségét javító intézkedéseket kívánt  bevezetni.

 

Az ügy egyezséggel zárult, amelynek körében az ügyfelek megállapodtak, hogy a köztük  lévő jogvitát lezártnak tekintik, illetve az eljárás alá vont vállalta, hogy honlapján  tájékoztatást tesz közzé a szolgáltatás akadálymentes igénybevételéről, valamint  tájékoztatja dolgozóit és megbízott partnereit e szabályokról és azok betartása  fontosságáról. Ezen túl a társaság munkavállalói részt vesznek egy, a hatóság által  szervezett antidiszkriminációs képzésen is.

 

 Budapest, 2011. december