EBH/559/2011

EBH/559/2011

 

Kérelmező – aki magyar nemzetiségű román állampolgár – mintegy másfél évig dolgozott az  eljárás alá vont péküzemben, pék munkakörben, állandó éjszakai műszakban. Közvetlen  munkatársai, de főképpen a brigádvezető helyettese – aki egyébként másokkal sem volt jó  viszonyban - kezdettől fogva főleg román állampolgárságával összefüggésben zaklatta,  mindenbe belekötött, rendszeresen „lerománozta”, megalázta. Segítségért a brigádvezetőhöz  fordult, aki azonban nem tett semmit, így kérelmező közös megegyezéssel megszüntette  munkaviszonyát.  A munkáltató azzal védekezett, hogy a cég vezetői nem tudtak erről a problémáról. A cégnek  két vezetője van (akik egyúttal a tulajdonosok is) egyik a nappali műszakot, másik az éjszakai  műszakot vezeti, és ők jelen vannak a munkavégzésnél, de kérelmező egyikükhöz sem fordult  panasszal, ezét nem tudtak segíteni. Egyébként pedig előadta, hogy a cégnél évek óta  dolgoznak felvidéki, erdélyi magyarok, cigányok, a cég tulajdonosai pedig svábok, de eddig  ilyen jellegű probléma nem volt a cégnél.  A hatóság tárgyaláson kívül egy tanút is meghallgatott, aki részben megerősítette a kérelmező  által előadottakat.  Kérelmező nem akart visszamenni a céghez dolgozni, a hatósági tárgyaláson jelezte, hogy a  hatósági eljárással csupán azt szeretné elérni, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló  eset.  A tárgyaláson kiderült, hogy ennek érdekében a cég vezetői már tettek lépéseket, az ügy  kapcsán kiadtak egy igazgatói utasítást arról, hogy a cégnél mindenki köteles betartani az  egyenlő bánásmód követelményét, részletesen leírva az elvárt magatartást, az utasítás  megszegése esetére szankciót is kilátásba helyezve. A cég dolgozói aláírásukkal igazolták,  hogy az utasításban foglaltakat tudomásul vették. A cég vezetője azt is vállalta, hogy lehetővé  teszi kollégájának a hatóság ingyenes antidiszkriminációs képzésén való részvételét.  Kérelmező az igazgatói utasítás kiadását és a képzésen való részvételt megfelelő elégtételnek  találta és az ügyet ezzel lezártnak tekintette, a felek ennek megfelelő tartalmú egyezséget  kötöttek, amit a hatóság határozatával jóváhagyott.