EBH/584/2011

EBH/584/2011

 

 Az eljárás közérdekű igényérvényesítés alapján indult. A közérdekű igényérvényesítőként  fellépő szervezet kérte annak megállapítását, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat az  alapfokú közoktatási közszolgáltatást a megjelölt intézményben nem akadálymentes formában  nyújtja, így a szolgáltatás nem felel meg az egyenlő esélyű hozzáférés követelményének.

 

Az ügyben a hatóság tárgyalást tartott, amelyen tájékoztatta az ügyfeleket a vonatkozó  jogszabályi rendelkezésekről és az egyezségkötés lehetőségéről, valamint a hatóság az ügyben  helyszíni szemlét tartott.

 

Az ügy egyezséggel zárult, amelyben az eljárás alá vont vállalta, hogy egy, a kerületben  működő intézmény hiányosságait 2012. december 31-ig orvosolja, így biztosítva az  egyenlő esélyű hozzáférést a fogyatékkal élő, de integráltan oktatható gyermekek  számára az alapfokú oktatáshoz az ellátási területén.

 

 Budapest, 2011. december