EBH/605/2011

EBH/605/2011

 

Az eljárás közérdekű igényérvényesítés alapján indult. A közérdekű igényérvényesítőként  fellépő szervezet kérte annak megállapítását, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat az  alapfokú közoktatási közszolgáltatást a megjelölt intézményben nem akadálymentes formában  nyújtja, így a szolgáltatás nem felel meg az egyenlő esélyű hozzáférés követelményének.

 

Az ügyben a hatóság tárgyalást tartott, amelyen tájékoztatta az ügyfeleket a vonatkozó  jogszabályi rendelkezésekről és az egyezségkötés lehetőségéről, ezt követően az ügyfelek  közös bejáráson azonosították az intézmény hiányosságait.

 

Az ügy egyezséggel zárult, amelyben az eljárás alá vont vállalta, hogy az intézmény  hiányosságait 2012. május 15-ig orvosolja.

 

 Budapest, 2011. december