EBH/70/2011

EBH/70/2011

 

A kérelmező társadalmi és érdekképviseleti-szervezet, a hatóság előtt eljárást kezdeményezett egy  megyei önkormányzat ellen amiatt, hogy az önkéntesei által bejárt szakorvosi rendelőintézet nem  felelt meg a komplex akadálymentesítés követelményének, annak ellenére, hogy a teljesítés  törvényi határideje már 2009. december 31-én lejárt.

 

Kérelmező álláspontja szerint a megyei önkormányzat - azáltal, hogy mint fenntartó nem  gondoskodott a rendelőintézet komplex akadálymentesítéséről - megsértette az egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.), a  fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. Törvény (Fot.), és az országos  településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (Oték.)  rendelkezéseit.

 

Az (Oték.) határozza meg, hogy pontosan milyen műszaki kritériumoknak, és általános  előírásoknak kell eleget tenni az akadálymentesség követelményének teljesítéséhez. Kérelmező a  hatóság felhívására konkrétan és tételesen felsorolta, hogy a rendelő épülete mely elemeiben, és  mennyiben nem felel meg az Oték. rendelkezéseinek.

 

A hatóság tárgyalást tartott, ahol a konkrét hiányosságok ismeretében, egyezségkötés céljából az  eljárás felfüggesztését kezdeményezték a felek. A tárgyalást követően együttesen helyszíni  bejárást tartottak, közösen kialakítottak egy megállapodást, ami egy megvalósítandó kivitelezési  ütemterven alapult. Az egyezség tartalmazta a konkrét ellátandó feladatokat (építési munkálatok),  amelyek elvégzésével a komplex akadálymentesítés mindkét fél számára elfogadható módon,  egyúttal a jogszabályok előírásainak megfelelően megvalósítható, és erre teljesítési határidőként  az önkormányzat 2012. december 31-t vállalta.

 

 A hatóság a felek által kialakított és aláírt egyezséget határozatával jóváhagyta.