EBH/714/2011

EBH/714/2011

  

A Kérelmező panaszában azt állította, hogy életkora miatt nem kapott a bepanaszolt banktól  személyi kölcsönt. A hatóság felhívására az erről szóló iratokat becsatolta, a sérelem  bekövetkezését és a védett tulajdonsággal való rendelkezést igazolta.

 

A hatóság az ügyben nyilatkozattételre hívta fel az eljárás alá vont felet, aki nyilatkozattételi  kötelezettségének többszöri felhívásra sem tett eleget.

 

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, és  a Kérelmező a jogsértést valószínűsítette, a hatóság az ügyben a jogsértést  megállapította, eltiltotta az eljárás alá vontat a jövőbeli jogsértéstől és 4 000 000 Ft  bírságot szabott ki.

 

  1. december