EBH/755/2011

EBH/755/2011

  

Születésétől fogva vak, budapesti lakos Kérelmező egy országos  lefedettségű villamos-energia szolgáltató intézkedésével szemben fordult  panasszal a hatósághoz. A Kérelmező elmondta, hogy a szolgáltatónál  több alkalommal kísérelte meg személyesen és írásban is felvételét a  védett fogyasztók nyilvántartásába, azonban a nehézkes és körülményes  ügymenet okán ezt nem sikerült elintéznie. Jogszabály által biztosított,  fogyatékosság okán igényelhető védett fogyasztói státusz elméletileg  pontosan azt a célt szolgálja, hogy a csökkent képességű fogyasztók is  ugyanolyan eséllyel vehessék igénybe a szolgáltatást, mint ép társaik,  azonban a Kérelmező álláspontja szerint éppen, hogy vaksága miatt  kénytelen újabb és újabb nehézségeket elszenvedni. A Kérelmező  elmondása szerint a gazdasági társaság által igénybe vehető szolgáltatás,  nevezetesen a védett fogyasztói státusz megszerzése állandó akadályokba  ütközik, ezért kérte a hatóság segítségét és az eljárás megindítását.

 

Az eljárás alá vont villamos-energia szolgáltató első perctől  együttműködéséről és jó szándékáról biztosította a Kérelmezőt, az  ügymenete során felmerült sorozatos nehézségekért és az idő  elhúzódásáért az összetett jogszabályi rendelkezéseket, az ügyintézői  tévedéseket, valamint az adminisztrációs hibákat okolta.

 

A felek között a tárgyalást követően létrejött egyezség hangsúlyozza, hogy  a Kérelmező a védett fogyasztói státuszt visszavonhatatlanul  megszerezte, a jogosultság időbeli korlát nélkül fennáll, annak  felülvizsgálata a jövőben nem szükséges. Az eljárás alá vont szolgáltató  kötelezettséget vállalt arra, hogy a mérőóra leolvasására minden  hónapban, előre egyeztetett időpontban a fogyasztási helyen kerül sor, a  Kérelmező évente egy alkalommal rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági  felülvizsgálatra jogosult, valamint a számla kiegyenlítésére minden  alkalommal a fogyasztási helyen kerül sor a számla értelmezéséhez  szükséges egyedi segítségnyújtás mellett.

 

A hatóság által jóváhagyott egyezség hangsúlyozza, hogy a  közszolgáltatás nyújtására köteles szolgáltatók az ésszerű alkalmazkodás  követelményét megtartva a fogyatékosságból eredő hátrány  kompenzálásához szükséges minden olyan intézkedést kötelesek  megtenni, amelyek ténylegesen és valósan lehetővé teszik a  fogyatékossággal élő személyek számára az egyenlő esélyű hozzáférést a  tevékenységi körükbe tartozó területeken.