EBH/767/2011

EBH/767/2011

 

Születésétől fogva vak Kérelmező egy fővárosi székhelyű, megváltozott munkaképességűeket  foglalkoztató céggel szemben nyújtott be panaszt a Hatósághoz. Tette ezt azért, mert  álláspontja szerint a munkára való jelentkezéskor a cég alkalmazottja hátrányosan  megkülönböztette Őt vakvezető kutyája miatt. Kérelmező elmondása szerint a védett  munkahely kizárólag viszonylag jól látó embereket vett fel, míg a nemlátók, különösen a  kutyás nemlátók felvételét megtagadta. A Kérelmező sérelmezte továbbá az alkalmazott  lekezelő stílusát és modorát, a jelentkezési lap visszaolvasásának hiányát, valamint azt, hogy a  recepciós hölgy felvétel hiányában is bekérte a szenzitív adatokat tartalmazó orvosi  dokumentációkat, ezért kérte a hatósági eljárás lefolytatását.

 

Az eljárás megindítását követően az eljárás alá vont társaság képviselője vitatta a Kérelmező  által elmondottakat. Kimentésében előadta, hogy megváltozott munkaképességű személyeket  foglalkozató, védett munkahelyként jogszabály, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és  Szociális Hivatallal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni,  illetve felvenni a munkára jelentkezőket. A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az  alkalmazott kötelessége meggyőződni a munkaképesség csökkenés mértékéről, az  egészségkárosodás fokáról, hiszen ez a jogszabályokban és a megállapodásban foglalt  kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen. Az eljárás alá vont okiratokkal alátámasztotta,  hogy azért nem került sor a Kérelmező felvételére, mert nem volt több hely a cégnél, és az  elutasításra egyáltalán nem a vakvezető kutya miatt került sor, így az egyenlő bánásmód  követelményét nem sértette meg.

 

A szóbeli tárgyalás alkalmával tisztázásra került, hogy a vakvezető kutya munkavégzési  helyre történő bevitele az eljárás alá vont számára nem jelentett volna nehézséget, a kutya  elhelyezése megoldható lett volna, ennek ellenkezőjét a Kérelmező félreértés miatt  vélelmezte. Az eljárás alá vont elnézést kért a Kérelmező által sérelmezett tegeződő stílus  miatt, álláspontja szerint a barátkozós hangnemet és stílust értette félre és élte meg bántóan.

 

A felek között létrejött és a hatóság által jóváhagyott egyezségben az eljárás alá vont  sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, elmondása szerint a Kérelmezőt megbántani vagy  megsérteni egyáltalán nem állt szándékában. Az eljárás alá vont vállalta, hogy a jövőben több  figyelmet fordít a vak, kutyával közlekedő munkavállalókra, visszaolvassa a jelentkezési  lapon rögzített adatokat és összességében több odafigyelést szentel megváltozott  munkaképességű munkavállalóinak.