EBH/823/2011

EBH/823/2011

 

Az eljárás közérdekű igényérvényesítés alapján indult. A kérelmezőként fellépő vidéki városi  cigány kisebbségi önkormányzat kérelmet nyújtott be, előadva, hogy a városban működő  szórakozóhely megsérti az egyenlő bánásmód követelményét, megtagadja a roma származású  vendégek kiszolgálását, megjelölve egy konkrét eseményt, időpontot amikor ez előfordult és  ezzel kapcsolatban kérte az érintettek tanúkénti meghallgatását.

 

A hatóság az ügyben nyilatkozattételre hívta fel az eljárás alá vont felet, aki nyilatkozattételi  kötelezettségének többszöri felhívásra sem tett eleget, illetve a részére kézbesített  küldeményeket nem vette át.

 

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, és  a Kérelmező a jogsértést valószínűsítette, a hatóság az ügyben a jogsértést  megállapította, eltiltotta az eljárás alá vontat a jövőbeli jogsértéstől és 500 000 Ft  bírságot szabott ki.

 

  1. december