EBH/825/2011

EBH/825/2011

 

A Kérelmező panaszában előadta, hogy 2011 áprilisában helyezkedett el egy kórházban,  osztályos adminisztrátorként. Nem sokkal később – még a próbaideje alatt – tájékoztatta  közvetlen felettesét arról, hogy állapotos. Felettese közölte vele, hogy utánanéz annak, hogy  mi a teendő ebben a helyzetben, majd kb. két hét múlva, még a próbaidő alatt megszüntették  munkaviszonyát.

 

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen meghallgatta a munkáltató képviselőjét, és  munkáltató részéről megjelent tanúkat. Az eljárás alá vont nyilatkozatában előadta, hogy a  panaszos közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére nem terhessége, hanem a  munkavégzésével kapcsolatos problémák miatt került sor. A vonatkozó jogszabályi  lehetőségek áttekintése után a panaszos közalkalmazotti jogviszonyát próbaidő alatt indokolás  nélkül megszüntette a Kórház, aminek oka az volt, hogy munkáját nem végezte jól.  Terhessége az ügyben olyan körülményként jelentkezett, amit Kérelmező javára az eljárás alá  vontnak jogszabály alapján nem volt kötelessége figyelembe venni, pusztán emberiességi  megfontolások alapján pedig nem tudták tovább foglalkoztatni.

 

Tekintettel arra, hogy a Kérelmező ellenbizonyítással (pl. tanú megjelölése) nem élt, a  hatóság el kellett, hogy fogadja az eljárás alá vont által előadottakat, mivel azt  tanúvallomások és írásos nyilatkozatok sora támasztotta alá. Ezért a hatóság  megállapította, hogy a Kérelmező felmentésére alkalmatlanság miatt került sor, és így a  panaszt, mint megalapozatlant, elutasította.

 

  1. december