EBH/831/2011

EBH/831/2011

 

Panaszos kérelmében előadta, hogy egy fitnesz klubban recepciósként dolgozott, azonban  munkaviszonyát megszüntették, miután kilátásba helyezte, hogy az ügyvezető vele szemben  tanúsított szexuális töltetű magatartását jogi úton kifogásolni áll szándékában. Panaszában  előadta, hogy az ügyvezető szexuális értelemben közeledett hozzá több alkalommal munkahelyén  és nyilvánvalóvá tette, hogy szexuális kapcsolatot kíván létesíteni vele. Az általa tapasztalt  közeledés egy bizonyos határt átlépve terhessé vált számára, és a munkavégzésre is kihatással  volt, mivel mindez a klub helyiségeiben történt és munkaidőben többnyire; úgy, mint puszilgatás,  célozgatások, célzott érintések, masszírozás. Kérelmező jelezte problémáját az alkalmazottak és  ügyvezető között közvetítő munkatársnak. Ezt követően folyamatosan arról kérdezték, hogy kíván  –e, és milyen lépéseket tenni az ügyben, majd közölték vele, hogy mivel nem szimpatikus már az  ügyvezetőnek, és jobban teszi, ha távozik a cégtől..

 

A hatóság tárgyalást tartott, ahol a felek kifejthették az üggyel kapcsolatos véleményüket a  munkahelyen történtekről; ahol a bepanaszolt fél előadhatta védekezését. Mivel kérelmező  előadta, hogy az eljárással az a célja, hogy az ügyvezető a jövőben legyen fokozott tekintettel a  női alkalmazottakkal szembeni tisztelet követelményére, és hasonló kiszolgáltatottság érzését ne  válthasson ki senkiből; hajlandó megállapodást kötni és nem kéri a hatóság döntését a jogsértés  tárgyában. Erre tekintettel a hatóság a tárgyalásra idézett tanúk meghallgatását mellőzte, a  tényállás teljes körű feltárását nem vitte véghez. A felek hatósági közreműködéssel a jövőbe  mutató egyezséget kötöttek, amiben rögzítették, hogy a munkáltató magatartása alkalomadtán  félreérthető volt, ami negatív érzéseket váltott ki kérelmezőből, azonban mindezért bocsánatot  kért. Az ügyvezető kijelentette, hogy a jövőben az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben  tartására fokozott figyelmet fordít, és tudomásul veszi, hogy az egyenlő bánásmódról szóló 2003.  évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott szexuális zaklatástól való teljes körű  tartózkodás az elvárt, valamint, hogy az jogi úton is számon kérhető.

 

A hatóság eljárás alá a munkáltatót vonta, aki foglalkoztatási jogviszonyban köteles biztosítani az  egyenlő bánásmód követelményének megtartását, tehát minden munkavállalójáért felelősséggel  tartozik, fokozottan érvényes ez saját cselekedeteire.

 

 Fentiekre tekintettel a hatóság a felek által kialakított egyezséget határozatával jóváhagyta.