EBH/89/2011

EBH/89/2011

 

A hatósághoz forduló édesanyák panaszukban leírták, hogy gyermekeik egy vidéki város  gyógyintézetében állnak gyógykezelés alatt. A szülők 2010. év februárjában értesültek arról,  hogy a következő, 2010/2011. tanévtől az iskolai oktatás a gyógyintézetben jelenlegi  formájában megszűnik. Információik szerint az oktatási feladatok ellátása 2010.  szeptemberétől úgynevezett utazó pedagógusi rendszerrel, a délutáni órákban kerül  biztosításra, a gyermekek gyógyintézetben töltött 14., illetve 22. napját követően.  A szülők véleménye szerint fenti sérelmezett intézkedések gyermekeiket egészségi állapotukkal  összefüggésben hátrányosan érintik.

 

Az ügyben indított eljárás során a nem állami oktatási intézmény fenntartója elmondta, hogy a  gyógyintézetet telephellyé minősítetés során több alkalommal kinyilvánította, hogy a  gyógyintézeti kezelés alatt álló gyermekek részére a fejlesztő, szinten tartó oktatást két,  megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus teljes munkaidőben a telephelyen ellátja.  Előadta azt is, hogy a gyógykezelés alatt álló gyermekek szüleitől –a kórházi felvétellel egy  időben- minden esetben nyilatkozatot kérnek az oktatás igényléséről. E nyilatkozat birtokában  azon gyermekek is bekapcsolódhatnak a gyógyintézeti oktatásba, akik csupán rövid ideig  tartózkodnak a gyógyintézetben.  A hatóság által tartott tárgyaláson a szülők, az oktatási intézmény fenntartója és vezetője is  nyitottságot mutatott egy egyezség létrehozására, ennek kidolgozása érdekében az eljárás  felfüggesztésre került, melynek lejártát követően a felek között egyezség aláírására került sor.

 

Az egyezség szerint az eljárás alá vont vállalta, hogy a gyógyintézeti kezelés alatt álló  gyermekek a kórházban töltött napok számától függetlenül részt vehetnek az  gyógyintézetben biztosított oktatásban, amennyiben az oktatást az arra rendszeresített  nyilatkozatban kérik. Az eljárás alá vont vállalta a továbbiakban, hogy a telephelyeként  működő gyógyintézeti iskolában tanuló gyermekek tanrendszerinti oktatását lehetőleg a  délelőtti napszakban biztosítja; a diákok oktatását ellátó pedagógusok órarendjét mind  az intézmény székhelyén, mind telephelyén ennek megfelelően alakítja ki.  Az eljárás alá vont fenntartásában álló oktatási intézmény vállalta, hogy a 2010/2011.  tanév második félévétől az oktatási intézmény internetes oldalának hírei között  folyamatosan beszámol a gyógyintézeti iskola, mint telephely tanévhez kapcsolódó  eseményeiről.  A kérelmezők jelen egyezség keretében vállalták, hogy amennyiben kérik  gyermeküknek/gyermekeiknek a gyógyintézeti iskolában történő oktatását a  gyógykezelése/gyógykezelésük alatt, azt az arra irányuló nyilatkozatban kérik.  A felek az egyezség keretében kölcsönösen kijelentették, hogy a gyógyintézeti iskola  működésével, oktatási tevékenységével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdésekről  az anya-intézmény házirendjének „a tanulók, a szülők tájékoztatása, és  véleménynyilvánítása” címszava alatt részletezettek szerint folytatnak párbeszédet.  A felek azt is kölcsönösen kijelentették, hogy tiszteletben tartják egymás jóhiszeműségét,  a gyógyintézetben tanuló gyermekek minőségi oktatásának megvalósítása érdekében tett  szülői és oktatói fáradozásokat.

 

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. december 03.