Egyenlõ munkáért egyenlõ bért!

A Fõvárosi Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a hatóság határozatát. A határozat megállapítja, hogy Z. Kft. megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét azzal, hogy a Kérelmezõt neme miatt kedvezõtlenebb bánásmódban részesítette a vele azonos munkakörben dolgozó és egyenlõ értékû munkát végzõ férfi dolgozókhoz képest, amikor órabérét a férfiak órabéréhez viszonyítottan alacsonyabb összegben állapította meg. A cég az eljárását a hatóság elõtt nem tudta megfelelõen kimenteni, ezért a hatóság az eljárás alá vontat 1.000.000. forint bírság megfizetésére kötelezte.
A bíróság döntése szerint a hatóság az eljárásában megfelelõen és teljes körûen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenõen az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is.
A hatóság határozatának rövid összefoglalója a hatóság honlapján (www.egyenlobanasmod.hu) a 2006. évi jogesetek között a 242/2006. sz. alatt található meg.