Foglalkoztatási diszkrimináció

A Fõváros Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a hatóság határozatát. A határozat megállapította, hogy egy mediátor iroda megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét azzal, hogy a jogászi állásra jelentkezõ Kérelmezõ vakságára tekintettel mondta le az elõzetesen egyeztetett állásinterjút. A cég ezen eljárását a hatóság elõtt nem tudta megfelelõen kimenteni, ezért a hatóság az eljárás alá vontat 800.000 forint bírság megfizetésére kötelezte, és a határozat nyilvánosságra hozatalát rendelte el.
A bírósági döntés értelmében a hatósági eljárás megfelelõen és teljes körûen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával, valamint az eljárás alá vont vagyoni helyzetével arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenõen az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is.
A hatóság határozatának rövid összefoglalója honlapon (www. egyenlobanasmod.hu) a 2006. évi jogesetek között, 295/2006. szám alatt található.

2007. május 24.