Diszkrimináció fogyatékosság miatt

A Fõvárosi Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a Hatóság határozatát. A határozat megállapította, hogy egy bank megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét azzal, hogy a hitelkérelem elbírálásában Kérelmezõtõl kifejezetten vakságára tekintettel többletbiztosítékként akár azonnali végrehajtást is lehetõvé tevõ közjegyzõi okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerõ nyilatkozatot követelt meg. A cég ezen gyakorlatát a hatóság elõtt nem tudta megfelelõen kimenteni, ezért a Hatóság az eljárás alá vontat 300.000 forint bírság megfizetésére kötelezte, és a határozat nyilvánosságra hozatalát rendelte el.
A bíróság döntése szerint a hatósági eljárás megfelelõen, teljes körûen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenõen az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is.
A Hatóság határozatának rövid összefoglalója a Hatóság honlapján (www.egyenlobanasmod.hu) a 2007. évi jogesetek között 553/2006. számon található.