FRA-EQUINET-ENNHRI kommunikációs találkozó 2014. május 14. Bécs

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), az Egyenlőségi Testületek Európai Hálózata (EQUINET) és a Nemzeti Emberi Jogok Intézete Európai Hálózata (ENNHRI) képviselőinek találkozója azzal a céllal került megrendezésre, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten erősítse a meglévő kommunikációs csatornákat és új utakat keressen a szervezetek közötti együttműködésre, valamint hogy teret adjon a résztvevő szervezetek kommunikációs tapasztalatainak megosztására, egymás bevált gyakorlatának megismerésére.

A résztvevők először egy kerekasztal-beszélgetésen vettek részt, melynek témáját elsősorban a nemzeti és az európai szervezetek közötti kommunikációs megoldások képezték. Ezen ismertetésre kerültek azok a kommunikációs csatornák, amelyek jól működnek, és véleményt vártak a meghívottaktól arra nézve, hogy milyen újabb ötleteik vannak a már meglévő kommunikációs eszközök és módszerek továbbfejlesztésére.

Ezt követően a résztvevők három különféle témában kiscsoportos szekciókban cserélték ki tapasztalataikat úgy, hogy valamennyi résztvevő egymást követően mindhárom témájú szekcióban részt vett. A témák a kommunikációhoz kapcsolódtak: hogyan adjunk pozitív üzenetet, hírértéket az emberi jogok és az egyenlőség témájának, hogyan használjuk a médiát, hogyan alapozhatunk kommunikációnk során az emberekben rejlő értékekre.

Az EBH-t a találkozón a Hatósági és Jogi Főosztály helyettes vezetője képviselte, aki – mint egyedi ügyekkel foglalkozó hatósági jogász – a találkozón megfogalmazta, hogy nagyon fontosnak tartja egymás jogalkalmazói gyakorlatának megismerését, szem előtt tartását a nemzeti szervezetek egyedi ügyekben történő döntéshozatala során. Megemlítette, hogy a hatóság a döntéshozatalt megelőzően már eddig is több ügyben kör-email formájában kikérte például az aktuális EQUINET-munkacsoport tagjainak véleményét, így sok hasznos információt szerzett a többi tagállam hasonló ügyben fennálló joggyakorlatáról, ami nagy segítségére volt az adott ügy elbírálása során, illetve a bíróság előtti eljárásokban.

A hatóság munkatársa a találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett