II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

Tájékoztató az EBH feladatairól és tevékenységérõl

Tájékoztató a hatóságról

Iratkezelési felügyelet

Közszolgáltatások

Az EBH nyilvántartásai

2009. június 1-tõl az EBH honlapja nem tartalmazza a korábban megbírságolt munkáltatók listáját, mivel azt jogszabályváltozás miatt törölni kellett. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az EBH honlapjára még nem került fel olyan munkáltató, amelyiket a hatóság 2 alkalommal jogerõsen elmarasztalt volna.

Pályázatok

Vizsgálatok, ellenõrzések

Teljesítményértékelés

Adatmegismerés rendje

A Hatóság valamennyi közérdekû adatát folyamatosan közzéteszi a honlapon. Mindezek mellett a megadott központi e-mail címen is fogadjuk kérdéseiket, észrevételeiket.

Közfeladatot ellátó szervek

Az állami vezetõk javadalmazására vonatkozó adatok

 

Jogszabályok

A Hatóság hatáskörét, alaptevékenységét és eljárási rendjét a következõ jogszabályok határozzák meg: