Panaszbejelentés

Kérjük, hogy panaszbeadványát aláírva postázza a hatóság címére, vagy személyesen nyújtsa be hétfőn 9 és 16 óra között a Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadásán, illetve a megyei egyenlőbanasmód-referensek személyes ügyfélfogadásain. A panasz ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető, az elektronikus űrlap kitöltéséhez ÁNYK szoftver szükséges. 

Az EBH eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény értelmében tolmácsot, illetve jelnyelvi tolmácsot biztosít. Kérjük, hogy a nyelvhasználatra és tolmács, illetve jeltolmács közreműködésére vonatkozó igényét a panaszbeadványban jelezze.