Panaszbejelentés

2018. január 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben a hatósággal az elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján kötelező. A belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet és a jogszabály alapján minden további kötelezett az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásában 2018. január 01. napjától kizárólag elektronikus úton kézbesítheti minden beadványát.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a törvény alapján a hatósági eljárásban hivatali kaput használ, amelynek KRID azonosítója: 101221969

Kérjük, hogy beadványaikat az arra kötelezettek elektronikus úton a hivatali kapura kézbesítsék. További ügyfelek aláírva postázzák a hatóság címére, vagy személyesen nyújtsák be hétfőn 9 és 16 óra között a Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadásán, illetve a megyei egyenlőbanasmód-referensek személyes ügyfélfogadásain. A panasz elektronikus úton a hivatali kapura elektronikus űrlap használatával terjeszthető elő. A nyomtatvány elektronikus eléréséhez ÁNYK szoftver szükséges. 

Az EBH eljárásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében tolmácsot, illetve jelnyelvi tolmácsot biztosít. Kérjük, hogy a nyelvhasználatra és a jeltolmács közreműködésére vonatkozó igényét a panaszbeadványban jelezze.