Zaklatás és hallgatás

Előfordul, hogy az eljárás alá vont ügyfél nem vesz részt a hatósági eljárásban. Megkeresésekre nem reagál, nem menti ki magát az adott ügyben, érdemi nyilatkozatot sem tesz. Ez a körülmény, a következő esethez hasonlóan, önmagában nem akadályozza a hatóság eljárását.

Civil szervezet panaszolta, hogy egy település polgármestere az önkormányzat lapjában arra kérte a lakosságot, hogy más települések roma lakosainak ne értékesítsenek ingatlanokat. A szervezet szerint a polgármester zaklatást valósított meg a roma nemzetiséghez tartozókkal szemben. A hatóság értesítette a polgármestert az eljárás megindításáról és érdemi nyilatkozattételre hívta fel. Tájékoztatta egyben a speciális, osztott bizonyítási szabályokról és arról, hogy nyilatkozattétel hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az ügyben. A levelet a polgármester átvette, ám nem tett nyilatkozatot.

A hatóság megvizsgálta az önkormányzat honlapján olvasható cikket. Az írásból egyértelműen megállapítható volt, hogy a lakossághoz intézett polgármesteri felszólítás azt sugallta, más településekről érkező romák eleve nem lehetnek rendszeres keresettel rendelkező, megtakarításokra, illetve vállalkozások indítására képes személyek. Ha részletre vásárolnak ingatlant, nem fizetik ki a vételárat és hosszasan pereskedni kell velük. A hatóság szerint önmagában is sérti a roma nemzetiséghez tartozók emberi méltóságát, ha a polgármester felszólítja a lakosságot, hogy zárják ki a közösséghez tartozókat az ingatlanvásárlók köréből a településen. A polgármester által használt összefüggésbe helyezett felszólítás pedig kifejezetten alkalmas volt arra, hogy a roma nemzetiséghez tartozókkal szemben ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezetet alakítson ki.

A hatóság határozatában megállapította, hogy a polgármester a panaszolt kijelentéseivel megvalósította a zaklatás tényállását a roma nemzetiséghez tartozó személyek pontosan meg nem határozható nagyobb csoportjával szemben. 100.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a polgármestert és elrendelte a jogsértő cikk eltávolítását az önkormányzat honlapjáról. Ugyancsak elrendelte a jogerős és végrehajtható határozat közzétételét 30 nap időtartamra a hatóság honlapján és az önkormányzati honlapon, az önkormányzati lap következő számában.

A határozat jogerős.