Főoldal

2018.08.06.

Nők számára tilos a belépés

Egy fodrászüzlet bejáratánál NO WOMEN feliratú piktogram hívta felé a figyelmet arra,  hogy kizárólag férfiaknak nyújtanak szolgáltatásokat. A panaszost, aki férfiismerősét kísérte a fodrászhoz, távozásra szólították fel az üzletben, ahol kizárólag férfiak tartózkodhatnak. A panaszos szerint elfogadható, ha kizárólag férfiaknak nyújtanak fodrászszolgáltatást, de azzal, hogy a nők számára a belépést is megtiltják az üzletben, megvalósul a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés.

2018.07.06.

A várandósság és a próbaidő alatti felmondás

A hatósághoz benyújtott kérelmek alapján úgy tűnik, a munkáltatók egy része továbbra is töretlenül folytatja a kismamák esetében a munkaviszony próbaidő alatti megszüntetésének gyakorlatát.  A várandósság az egyenlő bánásmódról szóló törvényben védett tulajdonság, ezért ha a munkaviszony megszüntetése miatt a várandós nő a hatósághoz fordul, a közigazgatási eljárás indul a munkáltatóval szemben.

2018.07.05.

Azonos munka, eltérő fizetés

A kérelmező egy egészségügyi intézményben volt közalkalmazott. Csoportvezetői beosztásban látott el munka-, tűz- és vagyonvédelmi feladatokat évek óta. Azt sérelmezte, hogy alacsonyabb az illetménye, mint a vele azonos területen dolgozó férfi kollégáknak. Véleménye szerint a női neme miatt érte a hátrányos megkülönböztetés.

2018.06.27.

A védelmet nyújtó Európa

Sajtóközleményt adott ki az Európai Bizottság 2018. június 22-én. A közleményben olyan intézkedéscsomagról tett ajánlást a tagállamoknak, amely biztosítja, hogy az egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervek hatékonyan védjék a polgárokat és eredményesen küzdjenek a megkülönböztetés ellen.

2018.06.19.

Forduljon hozzánk!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az emberi méltóság garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami jogorvoslati fórum.

2018.05.02.

Nem adom hozzá a nevem

A hatóság eljárását kezdeményező egyetemi hallgató „nem adom hozzá a nevem…” hozzászólással tiltakozott az intézmény Facebook-oldalán azzal szemben, hogy az egyetem díszpolgári címet adományozott egy másik állam elnökének.

2018.04.20.

EBH angol nyelvű kiadványok az Equinet weboldalán

A 2017-es év mozgalmas időszak volt az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Ebben az évben számos kiadványunk angolul is megjelent, amelyek márciustól az Equinet (Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata) weboldalán is elérhetőek. A kiadványok a munkahelyi zaklatás megelőzéséről és a jogérvényesítés formáiról, az oktatás területén elkövetett zaklatásról és diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatokról, valamint az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosságról szólnak.

2018.04.12.

Kismamát nem taníttatunk!

Várandós kérelmező fordult a hatósághoz, mert a munkáltatója nem fizette meg a tanulmányi szerződésben átvállalt vizsgadíjakat, miután bejelentette, hogy gyermeket vár. Arra hivatkozott, hogy a terhessége miatt érte hátrányos megkülönböztetés, mert a munkájával elégedettek voltak, jutalmat is kapott.

2018.03.27.

„Szegénység és diszkrimináció, az érem két oldala” - Equinet konferencia Dublinban

A Hatóság két munkatársa részt vett 2018. március 22-én a „szegénység és diszkrimináció, az érem két oldala” témakörben tartott Equinet konferencián.

2018.03.23.

Diszkrimináció az iskolában

A hatóság eljárását a kiskorú tanuló törvényes képviselője kezdeményezte. Az eljárás alá vont iskola nem engedélyezte, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek részt vegyen a ballagási ünnepségen. A döntést a tanuló fogyatékosságával összefüggő magántanulói jogviszonyával és azzal indokolták, hogy a diák nem érdemelte ki a ballagás lehetőségét. A szülő panaszolta azt is, hogy gyermeke nem jut hozzá a számára előírt fejlesztésekhez.

2018.03.06.

Bevásárlás kerekesszékkel

A kerekesszékkel közlekedő kérelmező egy hipermarket áruházban vásárolt. Fizetés után a kijáratnál a kerekesszékhez csatolható bevásárlókocsi érzékelője sípolással jelzett. Az áruház alkalmazottja tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a speciális bevásárlókocsit nem viheti ki a parkolóba. A kérelmező állapota miatt a vásárolt árut az ölében nem szállíthatta, ezért nem tudta azokat a gépjárművéhez elvinni. Panaszával a vásárló az ügyfélszolgálathoz fordult, azonban az alkalmazottak nem vették észre, mert az alacsony kerekesszékből nem tudta felhívni magára a figyelmet. A kérelmező álláspontja szerint az áruház eljárásával hátrányosan megkülönböztette és fogyatékosságával összefüggésben megalázó, megszégyenítő környezetet alakított ki körülötte.

2018.02.23.

Az EBH 2017-ben

A közvélemény tájékoztatásának fontos módszere a hatósági tájékoztató kiadványok közzététele minden évben. A 2017. évi tájékoztató a hagyományoknak megfelelően a hatóság általános működésén túl a tavalyi év legjellemzőbb és leginkább tanulságos eseteit ismerteti majd a hátrányos megkülönböztetés területeiről, beszámol a bíróság előtti ügyekről, a nemzetközi és kommunikációs kapcsolatokról. A kiadvány megjelenéséig a 2017-es év legfontosabb statisztikai adatait infografikában tesszük közzé.

2018.02.21.

A segítő kutyák gazdáinak jogai

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz továbbra is érkeznek kérelmek, amelyek a vakvezető, terápiás és személyi segítő kutyákkal kapcsolatosak. A - gyűjtő néven - segítő kutyát igénybe vevő gazdák sérelmei között gyakori, hogy kutyájukkal nem léphetnek be vendéglátóipari egységekbe, boltokba, parkokba, nem tartózkodhatnak a játszótereken, piacokon, közművelődési intézményekben, vagy arra kérik a gazdát, hogy tegyen a kutyára szájkosarat. Az alábbi ismertetőben összefoglaltuk a segítő kutyák gazdáinak jogait, amelyeket mindazok az intézmények, létesítmények kötelesek figyelembe venni, ahová a gazda a megkülönböztető jelzést viselő ebbel be kíván lépni, illetve ott tartózkodni szeretne. A hatóság diszkriminációs panaszként kezeli az ilyen típusú sérelmeket és megindítja a közigazgatási eljárást a bepanaszolt intézménnyel, üzemeltetővel szemben.

2018.01.30.

Nyomtatásban is megjelent!

Nyomtatásban is megjelent az EBH-füzetek négy kötete és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság reprezentatív kutatásának eredményeit összefoglaló tanulmány.

2018.01.15.

Béren kívüli juttatások

A kérelmezőtől a munkáltató a GYED folyósításával egyidejűleg megvonta az Erzsébet utalványt és a dolgozói 5%-os vásárlási kedvezményt, mely juttatást a kérelmező egyfajta „bizalom kártyaként” definiált. A munkáltató arra hivatkozott, hogy a béren kívüli juttatás nem jár alanyi jogon. 

2018.01.12.

Távmunka szülési szabadság után?

A kérelmező szülési szabadságát követően három kiskorú gyermekére tekintettel kérte a munkáltatójától, hogy heti 20 órában – és a szerződésének megfelelően - távmunkában dolgozhasson. A munkáltató azonban egyoldalú kinevezés-módosítással hivatali munkarendet határozott meg számára 8 órás munkavégzéssel a telephelyen. 

2018.01.08.

Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága Brüsszelben rendezett Jogi szemináriumot

Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága Brüsszelben rendezett Jogi szemináriumot. A 2017. évi szakmai munkát összefoglaló tanácskozásról Dr. Lukovics Adél, a hatóság főreferense tudósít.

2018.01.08.

A magán oktatási intézményeknek is biztosítaniuk kell a diétás étkezést

A magánóvoda és bölcsőde nem fogadta el a diétát előíró szakorvosi igazolást és nem biztosított a kiskorú kérelmező számára tejmentes diétás étkezést. Az egyenlő bánásmód követelményét a magán oktatási intézményeknek is meg kell tartani. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította, hogy a kiskorú kérelmezőt az egészségi állapota (tejallergia) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte és megtiltotta az intézménynek a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

2018.01.05.

Helyiséghasználat észszerűen

A kérelmező kulturális egyesület a művelődési ház termét szerette volna térítés nélkül használni havi két alkalommal. A kérelem szerint a helyi képviselő-testület elutasító döntésének oka az egyesület elnöke, valamint a döntést hozó testületi többség és a polgármester eltérő politikai véleménye volt.

2017.12.18.

Növekszik a befogadó oktatási intézmények száma

A hatósági eljárás tapasztalatai szerint növekszik az olyan kiskorú gyermekeket befogadó oktatási intézmények száma, amelyek fogyatékosságuk vagy egészségi állapotuk alapján az egyenlő bánásmódról szóló törvény hatálya alá tartoznak. A tankerületek pozitív hozzáállása is hozzájárul ahhoz, hogy az eljárás gyakran zárul a kiskorú kérelmezők érdekét szolgáló egyezségekkel. 

2017.12.18.

Tiltott szexuális aktus a fürdőben

A hatóság vizsgálatot folytatott egy fürdővel szemben, ahonnan a kérelmezőt – állítása szerint – szexuális irányultsága miatt kitiltották. Eljárásában a hatóság megállapította, hogy a fürdő házirendjében a szexuális aktusra vonatkozó tilalom szexuális irányultságától függetlenül minden vendégre vonatkozik a fürdő területén. A hatóság ezért a kérelmet annak megalapozatlansága miatt elutasította.

2017.12.13.

Már a peronon elkérték a jegyét

A roma fiatalember még fel sem szállt a vonatra, a jegyvizsgáló már a peronon ellenőrzésre kérte a jegyét. A bíróság - a hatósághoz hasonlóan - hátrányként értékelte ezt a magatartást. Az okozati összefüggés a panaszos roma származása, bőrszíne és a jegyvizsgáló eljárása között a bíróság megítélése szerint is egyértelműen kimutatható volt.

2017.12.01.

Equinet - Equality Law rendezvény, Athén, 2017. november 10.

A vallási és világnézeti meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés legfontosabb kérdéseiről szóló jelentését tárgyalta meg az Equinet (European Network of Equality Bodies) Equality Law munkacsoportja Athénban 2017. november 10-én. A rendezvényről az Egyenlő Bánásmód Hatóság delegált munkatársa tudósít.

2017.11.29.

Selejt értékesítése

A hatóság elnöke 7/2017. számú elnöki utasításával a működés során feleslegessé vált, elhasználódott vagyontárgyak csekély értékére tekintettel az eszközök versenyeztetés nélküli értékesítését rendelte el. 

2017.11.20.

Ki hirdethet, ki nem?

A kérelmező a „Meleg férfiak, hideg diktatúrák,” címmel készülő dokumentumfilm és könyv elkészítéséhez hirdetéssel tervezte interjúalanyok felkutatását. A hirdetés felvételét a tartalma alapján egy cég munkatársa megtagadta, mert az „nem fér bele a hagyományos értékrendbe.” 

2017.11.17.

Gyakran ismételt kérdések

Ki, hogyan, miért, milyen esetben fordulhat az EBH-hoz? Mit kell tartalmaznia a panasznak? Hogyan terjeszthetem elő? Gyakran ismételt kérdések rovatunkban minden további kérdésére is választ kaphat!

2017.11.07.

Equinet #MeetNEBs kampány videó

Az EBH a #MeetNEBs kampány keretében mutatkozott be az Equinet - the European Network of Equality Bodies twitter oldalán. Az egyenlőbánásmód-referensekről készült angol nyelvű videó magyar felirattal is megtekinthető.  

2017.10.26.

Az Equinet Éves Rendes Közgyűlése - Brüsszel 2017. október 11.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársa részt vettek az Equinet (Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata) 2017. október 11-én Brüsszelben megtartott évi rendes közgyűlésén. 

2017.10.20.

Van jogorvoslat! – EBH-füzetek

A hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrzi olyan panaszosok ügyében, akiket diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés ér. A honlapon olvasható EBH-füzetek sorozat célja, hogy ismertté tegye a diszkrimináció különféle megnyilvánulásaival szemben garantált jogokat és elősegítse azok érvényesítését. A sorozat köteteiben a munkahelyi zaklatás, az iskolai zaklatás, az egyéb helyzet védett tulajdonság és az oktatás területén megvalósuló diszkrimináció eseteit és a jogérvényesítést mutatjuk be az olvasók számára. Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet. Ajánljuk figyelmébe!

2017.10.19.

FODISZ Esélyegyenlőségi Futam - 2017. október 14.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, mint az emberi méltóság garanciális intézménye fontosnak tartja az emberi sokféleség tiszteletét és valamennyi társadalmi csoport hangjának felerősítését az antidiszkriminációs és általános emberi jogi kultúra fejlesztésében. Valódi pozitív hatások elérésére törekszünk a diszkriminációs folyamatok felismerésében és megelőzésében, ezért szakmai információkkal, kiadványokkal és marketing anyagokkal támogattuk, valamint munkatársainkkal részt vettünk a FODISZ Esélyegyenlőségi Futamán.

2017.10.18.

Egyetértett a bíróság a hatóság döntésével a kölcsönzött munkavállaló ügyében

Jogszerűen állapította meg a hatóság, hogy az életkora miatt nem vette át saját állományába egy munkáltató a kölcsönzött munkaerőként foglalkoztatott panaszost. Megtorlást is megvalósítottak a munkavállalóval szemben, amikor a munkabérével kapcsolatos kifogásait követően megszüntették a kikölcsönzését.

2017.10.16.

Előbújás Napja - 2017. október 11.

Szórólapokkal, EBH-s zöld lufikkal és sárga fénycsíkokkal gazdagítottuk az „LMBTQ gyermekek szülei és támogatói csoport” szervezésében az Előbújás Napja piknik sokszínűségét.

2017.10.12.

5. Roma Büszkeség Napja - 2017. október 07.

A Roma Büszkeség Napjának 5. évfordulóján az emberi jogokra hívták fel a figyelmet a fővárosi felvonulók. Szórólapokkal támogattuk és EBH-s lufikkal színesítettük a rendezvényt.

2017.10.10.

Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Fesztivál, Esztergom

Dr. Kócza Júlia egyenlőbánásmód-referens a Befogadó Társadalomért Egyesület szervezésében az esztergomi Nemzetiségi és Esélyegyenlőségi Fesztiválon népszerűsítette a hatóságot és a diszkriminációval szemben garantált jogérvényesítést.

2017.10.05.

Rehab Critical Mass Felvonulás - 2017. szeptember 30.

EBH-s lufikkal hívtuk fel a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére a Rehab Critical Mass hétvégi rendezvényén.

2017.10.04.

A próbaidő alatt megszüntetett munkaviszony

A foglalkoztatási jogviszony a próbaidő alatt indoklási kötelezettség nélkül megszüntethető. Egy ilyen ügyben a hatóság határozata és a bíróság döntése egyaránt rámutatott a hátrányos megkülönböztetés esetén érvényesülő speciális szabályokra is. 

2017.09.28.

Equinet tréning Brnoban

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa részt vett az Equinet (Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata) 2017. augusztus 31-én és szeptember 1-jén Brnoban megtartott tréningjén.

2017.09.20.

Nem biztosították az SNI-s gyermek óvodai ellátását

Egy 2016-ban zárult ügyben a hatóság határozatát helybenhagyó bírósági döntés állapította meg, hogy hátrányos megkülönböztetést eredményez, ha a helyi önkormányzat nem teremteti meg a szükséges feltételeket, és a gyermek fogyatékossága miatt a településen élő többi gyermeknél ténylegesen hátrányosabb helyzetbe kerül, mert nem részesülhet az óvodai ellátásban.  

2017.08.16.

Megjelent az EBH 2016. évi tájékoztató kiadványa

A szakmai feladatokat bemutató kötet esetjogi válogatást tartalmaz az elmúlt év jellemző és figyelemre méltó jogeseteiből, a diszkrimináció területei szerinti csoportosításban.

2017.07.06.

Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága 2017. május 23-24-én Strasbourgban tartott szemináriumot

A tagországok egyenlő bánásmód testületei, hatóságai részére évente megrendezett szeminárium idei témája a Rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus és intolerancia elleni küzdelemmel nemzeti szinteken foglalkozó speciális testületek, intézmények részére kiadott 2. számú ajánlás felülvizsgálatára készített tervezet megvitatása volt.

2017.05.29.

Többszörös diszkrimináció egy ügyben

Közfoglakoztatott nők panaszolták a polgármestert nemi alapú megkülönböztetés és zaklatás miatt. Elmondásuk szerint a polgármester megszégyenítő, degradáló, obszcén és trágár kifejezéseket használt velük szemben, ajánlatokat tett, otthonukban látogatta őket, akaratuk ellenére létesített testi kontaktust velük.

2017.04.18.

Equinet szeminárium

„Az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek az értelmi fogyatékos személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen” címmel tartott az Equinet szemináriumot Zágrábban 2017. március 9-10-én. (Equinet Seminar – Equality bodies tackling discrimination against persons with intellectual disabilities) 

2017.04.07.

Megjelent az EBH-füzetek 3. száma

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015-ben, működésének 10. évfordulóján szakmai kiadványsorozat megjelentetéséthatározta el, EBH-füzetek címmel. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás, a második az iskolaizaklatás témakörében készült el. A sorozat füzetei a hatóság honlapján elérhetőek.A hatósági eljárásban az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy hogyan értelmezzük Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. §-ának t) pontjábanszereplő „egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző” fogalomkörét. Ezért választottuk jelen kiadványtémájául az egyéb helyzet fogalmát, illetve annak megjelenését és értelmezését a hatóság joggyakorlatában.

2017.04.05.

Jogsérelem speciális helyzetben – Az osztott bizonyítás elve

Egy 2016-os ügyben a jogsértés megállapításában az osztott bizonyítás elve és a bizonyítékok értékelése játszott alapvető szerepet. A diszkriminációs eljárásban speciális, a felek között megosztott a bizonyítási teher. Az eljárás megindításához a panaszosnak elegendő a védett tulajdonságát és az őt ért hátrányt valószínűsítenie. A bepanaszolt félnek kell azt bizonyítania, hogy a kérelmezővel szemben nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és erre alapított meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

2017.03.29.

Zaklatás és hallgatás

Előfordul, hogy az eljárás alá vont ügyfél nem vesz részt a hatósági eljárásban. Megkeresésekre nem reagál, nem menti ki magát az adott ügyben, érdemi nyilatkozatot sem tesz. Ez a körülmény, a következő esethez hasonlóan, önmagában nem akadályozza a hatóság eljárását.

2017.03.20.

Az Equinet munkaanyaga az egyenlő bánásmód érvényesítéséért felelős szervezetek szabványainak kidolgozására

Az Equinet 2016-ban – tagjainak közreműködésével – kidolgozott egy normarendszert az Európai Uniós irányelvek alapján létrehozott szervezetek hatékony működésének elősegítése és biztosítása érdekében.

2017.03.02.

AZ EBH 2016-ban

A közvélemény tájékoztatásának fontos módszere a hatósági tájékoztató kiadványok közzététele minden évben. A 2016. évi tájékoztató a hagyományoknak megfelelően a hatóság általános működésén túl a tavalyi év legjellemzőbb és leginkább tanulságos eseteit ismerteti majd a hátrányos megkülönböztetés területeiről, beszámol a bíróság előtti ügyekről, a nemzetközi és kommunikációs kapcsolatokról. A kiadvány megjelenéséig a 2016-os év legfontosabb statisztikai adatait infografikában tesszük közzé.

2017.02.27.

Jogod van hozzá! – Emberi jogok képekben 2017. Emberi jogi képzőművészeti pályázat Győrben

A középiskolások emberi jogi oktatását is magába foglaló programot az eredményhirdetéssel zárta január 30-án a győri Széchenyi István Egyetem. A képzőművészeti pályázaton a vállalkozás szabadsága, a művelődéshez és a magánszférához való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a közérdekű adatok megismerésének joga, a diszkrimináció tilalma, az emberi méltóság és az élethez való jog témakörökben készített alkotásokkal versenyeztek a diákok.

2017.02.24.

Békés megyei CSEÖH rajzpályázata

Dr. Csűri Gábor Békés megyei egyenlőbánásmód-referens az EBH különdíjával jutalmazta Bankó Amanda gádorosi kisdiák alkotását a Békés Megyei CSEÖH „ A mi családunk” című rajzpályázatán.

2017.02.23.

Internet egyenlő eséllyel

Újabb elektronikus szolgáltatás egyenlő esélyű, akadálymentes igénybevétele valósulhat meg a hatósági eljárás eredményeként. 

2017.02.09.

Ki lehet az eladó?

Transznemű nő kezdeményezte a hatóság eljárását, mert a bepanaszolt üzlet alkalmazottja - rápillantva az önéletrajzára - közölte vele, hogy női eladót keresnek a boltba és nem férfit. Kérelmező megpróbálta elmagyarázni, hogy nem férfi, de az üzletvezető az ismert mozdulattal homlokára csapott, kinevette őt és köszönés nélkül elsétált mellőle.

2017.01.18.

Tájékoztató előadás egyezség keretében

Dr. Lukovics Adél hatósági főreferens 2017. január 16-án tájékoztató előadást tartott egy Pest megyei általános iskolában. A tantestület részvételét az előadáson az általános iskola a hatóság előtt folyó eljárást lezáró egyezségben vállalta.

2016.11.18.

Egyenlő Esélyekkel - Antidiszkriminációs jogesetek a SINOSZ programjában

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) székházában tartott jelnyelvi tolmács közreműködésével tájékoztató előadást dr. Lukovics Adél, a hatóság főreferense. 

2016.11.16.

„Küzdelem a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció ellen” szeminárium

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa, dr. Lukovics Adél hatósági főreferens vett részt Budapesten 2016. november 9-én és 10-én, az Egyenlő Bánásmóddal foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (European Network of Equality Bodies, Equinet) és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által közösen szervezett, a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció elleni küzdelem kérdéseivel foglalkozó szemináriumon.

2016.11.16.

Ügyfélfogadás az egyetemen

Dr. Hronszky Regina, a hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei referense a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának felkérésére az Igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók képzésében vett rész.

2016.11.10.

"Esélyes képek"

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság rajzpályázatára benyújtott alkotásokból nyílt kiállítás Miskolcon november 21-én fél 5-kor a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban. 

2016.11.09.

„Így látom én”

Az „Így látom én” címmel Vas megyei gyermekek készítettek rajzokat az esélyegyenlőségről.

2016.11.04.

Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) delegációjának látogatása

Dr. Honecz Ágnes, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke november 3-án fogadta az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának (ODIHR) delegációját. A küldöttséget Michael Georg Link igazgató vezette, aki tavaly júniusban személyesen vizsgálta meg Miskolcon a romáknak az önkormányzati intézkedések következtében kialakult helyzetét, amelyhez kapcsolódóan az EBESZ jelentést adott ki és idén szeptemberben publikálta azt.

2016.11.04.

EsélyNap

A tudatosság első feltétele az ismeret, tehát az ismerkedés az esélyegyelőség ügyével az együttélés természetességét eredményezheti. Ebben a meggyőződésben  szervezett október 28-án Dr. Tóth Edina, az EBH megyei referense és a Bács-Kiskun Megyei CSEÖH civil szervezetekkel együtt szemléletformáló programsorozatot Kecskeméten a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. 

2016.11.02.

„Valós problémákat igyekszünk orvosolni”

Dr. Kovács Krisztián, a hatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei referense a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tartott tájékoztató előadást Nyíregyházán. Felhívta a figyelmet diszkriminációs ügyekben a jogorvoslat lehetőségére, a referens megyei jelenlétére és az ügyfélfogadás helyi tapasztalataira. 

2016.11.02.

KÖZÉPISKOLÁSOKAT TÁJÉKOZTAT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Dr. Szatmári Éva, a hatóság Fejér megyei referense az I. István Szakgimnázium végzős hallgatóit tájékoztatta a hátrányos megkülönböztetéssel szemben garantált jogokról és a diszkrimináció esetén követendő eljárásról. 

2016.10.25.

Mit jelent az EGYENLO=

Debrecenben a Nagyerdei Víztoronyra vetített, a hatósági arculat alapszínével egyező fényreklámmal hívta fel a figyelmet Dr. Kovács Krisztián Hajdu-Bihar megyei egyenlőbánásmód-referens a hatóság megyei jelenlétére és az esélyegyenlőség társadalmi elvárására.

2016.10.18.

Rajzpályázat

Tolna megyei iskolásoknak hirdetett rajzpályázatot Dr. Gajda Zoltán, a hatóság egyenlőbánásmód-referense. Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód témaköréhez kapcsolódó, bármilyen technikával készíthető rajzokat november 8-ig fogadják a szekszárdi Gyermekkönyvtárban.

2016.10.12.

A Békéscsabai Jókai Színház előadása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság dr. Csűri Gábor Békés megyei referens közreműködésével népszerűsíti a Békéscsabai Jókai Színház hallás-, és látássérültek számára akadálymentesített október 12-i előadását.

2016.10.06.

Brüsszelben tartotta meg az Equinet 2016. évi rendes közgyűlését szeptember 29-én és 30-án

Az Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózatának (Equinet) közgyűlésén az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársa vett részt. A közgyűlésen az Equinet vezetősége beszámolt a 2015-ös tevékenységéről, ismertette az elmúlt év költségvetését, a 2016-os év munkatervében előirányzottak megvalósulását és a 2017-es évre szóló munkatervét, amelyet a tagság egyhangúan megszavazatott. 

2016.09.30.

Rigában tanácskozott az Equinet Equality Law munkacsoportja 2016. szeptember 22-én.

A munkacsoport - többek között- az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti harmadik félként történő beavatkozás lehetőségét vizsgálja, ezért a strasbourgi folyamatos ügymonitorozás résztvevői tájékoztatták a munkacsoportot a tapasztalatokról, majd a norvég és a cseh tagszervezet képviselője ismertetett relevánsnak tartott jogeseteket.

2016.09.16.

Tanévnyitó Fesztivál, Salgótarján

Dr. Simon Ágnes, a hatóság Nógrád megyei egyenlőbánásmód-referense népszerűsítette az egyenlő bánásmód követelményét a salgótarjáni Tanévnyitó Fesztiválon az Ifjúsági Tanácsadó és Információs Iroda, a CSEÖH és az Új Nemzedék Pont partnereként.

2016.09.16.

Érzékenyítő Esélynap, Kiskunhalas

Dr. Tóth Edina, a hatóság Bács-Kiskun megyei referense személyesen tájékoztatta a Kiskunhalasi Érzékenyítő Esélynap résztvevőit az egyenlő bánásmód kötelezettségéről, a jogorvoslat lehetőségéről és a referensi hálózat szolgáltatásairól.

2016.08.17.

Megjelent az EBH 2015. évi tájékoztató kiadványa

A szakmai feladatokat bemutató kötet esetjogi válogatást tartalmaz, amelyet a diszkrimináció területei szerinti csoportosításban olvashatnak az érdeklődők.                    "Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól" 

2016.07.21.

Határon túli joghallgatók az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál

A határon túli joghallgatók számára szervezett nyári egyetem diákjait fogadta az Egyenlő Bánásmód Hatóság július 7-én.  

2016.06.16.

„Nemek közötti egyenlőség az oktatásban” szeminárium Prága, 2016. május 19-20.

Az Egyenlő Bánásmóddal foglalkozó Szervezetek Európai Hálózata (European Network of Equality Bodies, Equinet) és a cseh ombudsman (Public Defender of Rights, Ombudsman) közösen szervezte azt a szemináriumot, amely a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel az oktatás területén foglalkozott. A szakmai programról az Egyenlő Bánásmód Hatóság résztvevő munkatársa tájékoztatja az olvasókat.

2016.06.08.

Esélyegyenlőségi képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetőinek tartott képzést 2016. május 26-án dr. Lukovics Adél, az EBH munkatársa. 

2016.06.03.

Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának szemináriuma - Strasbourg, 2016. május 26-27.

A tagországok egyenlő bánásmód testületei és hatóságai részére évente megrendezett szeminárium idén kiemelt figyelemmel foglalkozott e szervezetek jövőbeni szerepével, feladataival, küldetésével.

2016.05.24.

Zaklató közszolgáltató

A közfeladatot ellátó személyek különleges jogi védelmet élveznek. Ebben a körben is jogellenes azonban a diszkriminatív magatartás.

2016.05.17.

„Együttélés – együttműködés 2016” nap az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán

„Az Egyenlő Bánásmód Hatóság módszertani útmutatói” című műhelybeszélgetést vezette a hatóság munkatársa az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán az „Együttélés – együttműködés 2016” rendezvény szakmai programjában.

2016.05.12.

„Együttműködünk, mert együtt működünk”

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársai rendszeresen tájékoztatják szakmai tanácskozások, konferenciák résztvevőit a diszkriminációs ügyek jogorvoslati eljárásában szerzett tapasztalatokról. A Hatósági és Jogi Főosztály vezetője 2016. április 25-én az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés  „Együttműködünk, mert együtt működünk” elnevezésű szakmai programjában tartott előadást.

2016.04.28.

Színtelen szórakoztatás

Munkatársak foglaltak asztalt egy szórakozóhelyen. A csoport két tagját a bejáratnál álló biztonsági őrök nem engedték be és nem csatlakozhattak a kollégáikhoz. Arra hivatkoztak, hogy zárva vannak, miközben más vendégek akadálytalanul haladtak át a bejáraton. A férfi panaszos kérdésére, hogy a bőrszínével van-e probléma, a biztonsági őrök igennel válaszoltak.

2016.04.01.

Megjelent az EBH-füzetek második száma

A hatóság 2015-ben indította EBH-füzetek elnevezéssel szakmai kiadvány sorozatát közérdeklődésre is számot tartó témákban. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás témakörében készült. A második füzet témája az oktatás területén előforduló zaklatás. Az iskolai zaklatás nem elsősorban diszkriminációs kérdés és megelőzésére a jog eszközeinél a szocializációs minták, a pedagógia és a pszichológia módszerei alkalmasabbak. Mégis érdemesnek tartottuk ezt a témát arra, hogy az EBH-füzetek második számának tárgyául válasszuk, mert az iskolai közösségben elszenvedett zaklatásnak köztudottan súlyos, akár egész életre kiható következményei lehetnek a tanulók személyiségfejlődésében.

2016.03.22.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2015-ben 733 írásos beadvány érkezett. Az előző évről áthúzódó 151 üggyel együtt összesen 884 panasszal foglalkozott a hatóság a tavalyi évben. A fenti számba beletartozik az a 84 panasz is, melyeket a 19 megyében dolgozó egyenlőbánásmód-referensek továbbítottak a hatósághoz. A megyei ügyfélfogadásokon további 1746 ügyfélkapcsolatot rögzítettek a referensek olyan ügyekben, amelyek nem a hatóság hatáskörébe tartoznak.

2016.03.17.

Egyezségkötés a gyermek érdekében

Egy édesanya azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a gyermekének a szakértői véleményben előírt fejlesztést nem biztosította a kijelölt óvoda. Az eljárás alá vont intézmény vitatta a kérelemben foglaltakat. Bemutatta a fejlesztő szakemberek által vezetett egyéni fejlődési lapokat és az EGYMI-vel kötött megállapodását az utazó gyógypedagógus biztosításáról.

2016.03.01.

A JÓL-LÉT Alapítvány konferenciája

Dr Varga Judit, a Hatósági és Jogi Főosztály főosztályvezető-helyettese február 25-én a hatósági jogérvényesítés lehetőségeiről tartott előadást a JÓL-LÉT Alapítvány által szervezett „NEM-AKADÁLY A vállalatok társadalmi felelősségvállalása a nők és férfiak egyenlőségéért – A vezetői elköteleződés szintjei és megteremtésének lehetőségei” című szakmai konferencián.

2016.02.25.

Diszkrimináció eltérő minőségű szolgáltatással

A hatóság eljárását látássérült panaszos kezdeményezte, mert a postafiókjához webmail felületen képernyőolvasó szoftverrel sem fért hozzá és a szolgáltató díjcsomag választó felületét sem tudta használni. A távközlési szolgáltató elismerte on-line felületein az akadálymentes elérés hiányát.

2016.02.19.

Zaklatás elkerülése célhoz kötött igazoltatási gyakorlattal

Senki nem igazoltatható pusztán azért, mert hajléktalan, vagy kedvezőtlen szociális helyzetű, illetve megjelenése alapján annak tűnik. Közérdekű igényérvényesítésre jogosult társadalmi szervezet kezdeményezte a hatóság eljárását. Hajléktalan személyek zaklatásának megállapítását kérte, mert egy rendőr-főkapitányság e csoport tagjait számottevően gyakrabban igazoltatja, mint azokat, akik nem hajléktalanok. Kifogásolta, hogy az igazoltatásokat jellemzően további intézkedés nem követik, célmegjelölésük jogszerűtlen és előfordulnak szociális ellátás (orvosi ellátás, ételosztás) igénybe vétele során is.  

2016.02.10.

Sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nők kedvezőbb feltételekkel léphetnek be a szórakozóhelyekre, mint a férfiak.

Az elmúlt időszakban többször sérelmezték férfiak az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, hogy egyes szórakozóhelyeken belépődíjat kell fizetniük, miközben a nők számára a belépés ingyenes.  A bejelentések nyomán kevés eljárás indult, mert a bejelentők rendszerint nem vállalták fel, hogy kérelmezőként részt vegyenek az eljárásban, hivatalból pedig a hatóság ezeket az ügyeket nem vizsgálhatja. Azokban az esetekben, amelyekben eljárás indult, a hatóság a szórakozóhelyet üzemeltető vállalkozásokat nemi diszkrimináció miatt elmarasztalta. 

2016.02.05.

Egyezségkötés a hatósági eljárásban

A látássérült kérelmező egy söröző üzemeltetőjével szemben nyújtott be panaszt a hatósághoz, mert a vakvezető kutyáját nem vihette be a vendéglátó egységbe. Tájékoztatta ugyan a söröző alkalmazottját, hogy ő maga látássérült és a jogszabályok alapján a vele közlekedő vakvezető kutyáját behozhatja a sörözőbe, a pincérnő azonban a helyiségben kihelyezett matricára hivatkozott, amely tiltja kutyával a belépést.

2016.02.04.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozatának konferenciája

A hatóság munkatársa 2016. január 28-án részt vett a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozatának budapesti női tudást átadó konferenciáján.Dr. Varga Judit főosztályvezető-helyettes Esélyegyenlőség és a nők az egyenlő bánásmód törvény tükrében címmel tartott előadást a szakmai eseményen.

2016.02.04.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve pályázat eredménye

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve – 2005-2015 című pályázaton Dr. Zaccaria Márton Leó (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) „Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv megjelenése és alkalmazása az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában, tekintettel az európai bírósági és kúriai joggyakorlatra” című pályamunkájával I. helyezést ért el. A pályázati felhívás célja az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerepének és a hatósági eljárás gyakorlatának átfogó, tudományos feldolgozása, valamint a hatósági szolgáltatások fejlesztése volt. 

2016.02.01.

Hátrányos megkülönböztetés az információs esélyegyenlőség hiánya miatt

A panaszos látássérült és résztulajdonosa egy ingatlannak. Másik településen él, ezért az ingatlanát érintő döntésekről és intézkedésekről a települési önkormányzat honlapjáról értesülhetne. Az önkormányzati weboldal azonban nem akadálymentes, ezért a kérelmező nem tudott arról az önkormányzati rendeletről, amely építményadó megfizetésére kötelezte. A panaszos a hatósághoz fordult, mert álláspontja szerint az önkormányzat fogyatékossága miatt megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a honlap látássérült emberek számára nem hozzáférhető. Időközben az önkormányzat jegyzője bírság kilátásba helyezésével felszólította a kérelmezőt az ingatlan rendbetételére. A panaszos szerint a felszólítást azért kapta, mert a hatóság előtt eljárást indított, ezért kérelmét az önkormányzattal szemben megtorlás megállapítására is kiterjesztette.

2016.01.26.

Fogyatékkal élők jogai – képzők képzése

A Magyar Igazságügyi Akadémia 2016. január 20-án tartotta meg a „Fogyatékkal élők jogai – képzők képzése” rendezvényét. A szakmai programban Dr. Gregor Katalin, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője tartott előadást.

2016.01.25.

Zaklatás hatósági jogkörben

A hatósági állatorvos rendőrautó és rendőrségi busz kíséretében jelent meg a panaszos lakóhelyén, hogy a reggeli sertésvágás élelmiszerbiztonsági ellenőrzését elvégezze. A kérelmező szerint a rendőri biztosítás indokolatlan volt, az állatorvos intézkedését senki sem akadályozta. Különösen sérelmes helyzetet teremtett, hogy a rendőrségi járművek az utcát lezárták, magukra vonták a környékbeliek figyelmét, akik kíváncsian figyelték az eseményeket. A panaszos szerint a rendőrség közreműködésére azért került sor, mert roma származású.

2016.01.12.

Sajtóközlemény az EBH információs kampányáról

2016 januárjában médiakampányt indított az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A hatóság plakátjai budapesti tömegközlekedési eszközökön és közterületi médiafelületeken tájékoztatnak a jogorvoslat lehetőségéről hátrányos megkülönböztetés esetén. Felhívják a figyelmet a védett tulajdonságokra, amelyekhez kötődően a diszkrimináció megvalósulhat. A plakátok az európai antidiszkriminációs irányelvekben védett 6 tulajdonságon túl a hazai jogi norma szélesebb spektrumán 20 olyan tulajdonságot, jellemzőt nevesítenek, amelyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Emberi Jogok Európai Egyezménye is tartalmaz. A médiaanyagokon elhelyezett QR-kód az EBH jogesetgyűjteményére irányítja az érdeklődőket.

2016.01.06.

Elektromos mopeddel a tömegközlekedés használata megtagadható

A hatósághoz – bár időközben jogerős bírósági döntések születtek a kérdésben – továbbra is érkeznek olyan elektromos mopeddel közlekedő személyektől panaszok, amelyeknél azt sérelmezik, hogy nem tudják igénybe venni a közösségi tömegközlekedést, a villamos, autóbusz vagy troli nem szállítja el őket.

2015.12.09.

Az Országgyűlés Kulturális Bizottság Női Méltóság Albizottságának ülése

Az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője 2015. december 8-án részt vett az Országgyűlés Kulturális Bizottság Női Méltóság Albizottságának meghívására „A média, a reklám hatása a nők helyzetére; A nők elleni erőszak áldozatainak méltóságát sértő médiatartalmak korlátozásának lehetőségei” témában megtartott bizottsági ülésén.

2015.12.08.

A Kézenfogva Alapítvány munkatársának előadása az EBH-ban

2015. december 4-én az Egyenlő Bánásmód Hatóság belső képzésén dr. Gazsi Adrienn, a Kézenfogva Alapítvány munkatársa tartott előadást a támogatott döntéshozatal jogintézményéről, valamint a cselekvőképességgel és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos jó gyakorlatokról.

2015.10.30.

Politikai vélemény, mint védett tulajdonság

Kérelmező jelentkezett az önkormányzat felhívására, amely tűzifa igénylésére vonatkozott. Az önkormányzat később tájékoztatta a lakosságot, hogy pályázatuk nem volt sikeres, ezért tűzifa juttatása nem várható. Egyes személyeknek azonban szállítottak tűzifát, a védőgát oldalán a közmunkaprogramban kitermelt akácfa csonkok szétosztásával. Kérelmezőt a fuvarozó tájékoztatta, hogy nem jogosult tűzifára, hozzá nem szállít. Kérelmező háromszor próbált tájékozódni a polgármesternél, hogy másokkal szemben miért nem jogosult a juttatásra, azonban egyszer sem kapott választ. Kérelmét a kormányhivatal is elutasította, mert a segélyek iránti igény elbírálása a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Kérelmező az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult.

2015.10.22.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársai az EBH-ban

2015. október 21-én Dr. Majsa Dóra és Dr. Kádár Dóra, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) munkatársai tartottak konzultációval egybekötött előadást az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. A hatóság elnökhelyettese és jogász munkatársai  vettek részt a rendezvényen, amelyen a hatósági eljárásban alkalmazandó adatvédelmi szabályokat és az információszabadság elvének érvényesülésére vonatkozó témaköröket ismertették az előadók.

2015.10.14.

Equinet közgyűlés

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársa részt vettek Brüsszelben az Equinet (Esélyegyenlőségi Testületek Európai Hálózata) 2015. október 9-én megtartott évi rendes közgyűlésén. A közgyűlés 2 évre megválasztotta az elnökség új tagjait és felvette a hálózat tagjai közé az osztrák Fogyatékossággal Élő Személyek Ügyeivel Foglalkozó Szövetségi Ombudsman, a Horvát Fogyatékossággal Élő Személyek Ügyeivel Foglalkozó Ombudswoman hivatalát, valamint a Montenegrói Emberi és Szabadságjogok Védelmével Foglalkozó Szervezetet. A közgyűlés elfogadta az Equinet 2016-os munkatervét és költségvetését.

2015.10.13.

Alapjogi sérelmek online jelzőrendszere

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) olyan interaktív online jelzőrendszer-felületet alakított ki az elmúlt hónapokban, amelyen a rászorulók közvetlenül érhetik el azokat a szervezeteket, hatóságokat, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az alapvető jogaikat érintő sérelmek esetén.

2015.10.09.

Esély Nap a FÖMI-ben

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Esély Napján (2015.10.08.) a hatóság esetjogára épülő előadással tájékoztatta Dr. Varga Judit főosztályvezető-helyettes az intézet munkatársait. A rendezvény programjában levetítettük az „Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet” című oktatófilmet és megnyílt az „Egyenlőség gyerekszemmel” című kiállítás. A program célja az ismeretátadás mellett diskurzusok támogatása volt a munkatársak között, az egyenlő bánásmód témaköreiben.

2015.09.22.

Tájékoztató az EBH 2014. évi tevékenységéről

A hatóság a 2003. évi CXXV. törvény 14. § (1) e) rendelkezése alapján “rendszeresen  tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről”. A szakmai és projekttevékenységünkről szóló tájékoztatót ajánljuk a közvélemény és az Országgyűlés tagjai, a döntéshozók, valamint minden érdekelt és érdeklődő figyelmébe.

2015.09.15.

A főszerkesztő és a női kameraman

Televíziós műsorok gyártásához keresett beugrós operatőrt közösségi oldalakon egy cég. A hirdetésre jelentkező egyetemi hallgatónál (aki vágást tanul, forgatásokon szerzett operatőri tapasztalattal) megkérdezték a főszerkesztőt: probléma e, ha a jelentkező nő. Probléma volt. A főszerkesztő nem akart női operatőrt. A hölgyet elutasították, a cég tovább hirdette az operatőri pozíciót, hangsúlyozva immár, hogy kizárólag férfiak jelentkezését fogadják.

2015.08.07.

Munkahelyi zaklatás - EBH-füzetek

A 10 éves Egyenlő Bánásmód Hatóság szakmai sorozatának első kiadványát a munkahelyi zaklatás témakörében készítették el a hatóság munkatársai. A munkaviszony jellegéből és a munkahelyek hierarchikus szervezeti felépítésből adódóan a foglalkoztatásban a zaklatás előfordulási aránya – egyéb területekhez képest – igen magas. A zaklatással kapcsolatos ügyek többsége a foglalkoztatáshoz kötődik az EBH esetjogában is.

2015.07.28.

Az edzőterem mindenkié

Gyakran tapasztalható diszkriminációs esetekben, hogy a tulajdonosi szemlélet felülírja az egyenlő bánásmód követelményének teljesítését. Az EBH jogsértést megállapító határozatának nyilvánosságra hozatalát rendelte el abban az ügyben, amelyben egy edzőterem tulajdonosa a származása miatt tiltotta meg két roma sportolónak az edzőterem látogatását.  A tulajdonos álláspontja szerint ő a tulajdonos, ő dönti el, kit enged be az edzőtermébe és kit nem. Felmerül a kérdés: a tulajdonos rendelkezhet-e ilyen módon a tulajdonáról? 

2015.07.20.

"Gender Eguality Index" - EIGE (Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete) konferencia 2015. 06. 25-én Brüsszelben

A konferencián a vilniusi székhelyű EIGE két éves kutatásának eredményeit ismerhették meg a résztvevők, közöttük az EBH munkatársa is. Az EIGE a nemek egyenlőségére vonatkozó adatokat kutatja és elemzi uniós szinten. Gondoskodik arról, hogy az eredményeket a tagállamok megismerjék, hogy azok felhasználhatóak és integrálhatóak legyenek a tagállami politikákban. A konferencián bemutatott EIGE-kutatás a „Gender Equality Index” (a nemek közötti egyenlőség előrehaladását mérő mutató) bevezetésére irányult az Európai Unióban.

2015.07.17.

Amikor a tanú meghallgatásának mellőzése nem jogsértő

A Kúria elutasította azt a keresetet, amelyben az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának hatályon kívül helyezését indítványozta a kérelmező. Egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét, amely helyt adott a kérelmező keresetének. A kérelmező álláspontja szerint a munkáltatója -roma nemzetiséghez tartozásával és életkorával összefüggésben- megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság határozatának felülvizsgálata iránt azért nyújtott be keresetet, mert sérelmezte hogy az általa indítványozott tanút az eljárás során nem hallgatták meg, és a hatóság nem vizsgálta a képviselő-testület üléseiről készült iratokat sem.

2015.07.17.

Száguldó jogvédők

A budapesti '56-osok terén 30 fokos melegben készülődött a Mozdulj! félmaratonváltó rajtjához közel tízezer futó. A maratoni és minimaratoni távokat is indító rendezvényen, amely az egyik  legnépesebb hazai futóverseny és szabadidős sportesemény, egyéni indulók mellett munkahelyi közösségek vehettek részt. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársai két csapattal érkeztek a Városligetben kialakított futópályákhoz.

2015.07.09.

Hátrány határozott idejű foglalkoztatás miatt

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. április 28-án kihirdetett ítéletében elutasította a kérelmező volt munkáltatójának az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogsértést megállapító határozatával szemben benyújtott keresetét. A munkáltató a foglalkoztatás határozott időtartamával kapcsolatosan sértette meg az egyenlő bánásmód kötelezettségét.

2015.07.07.

Equinet szeminárium Tallinnban

Munka és családi élet összehangolása, valamint a várandóssággal összefüggő munkahelyi hátrányos megkülönböztetés volt a téma az Equinet és a házigazda Észt Nemi Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Bizottság szemináriumán július 1-én és 2-án Tallinnban, amelyen az EBH munkatársa is részt vett.  

2015.07.03.

Visszavonták vezetői megbízását, mert gyermeke született

Egy egyetem alkalmazásában álló kérelmező azért fordult a hatósághoz, mert vezetői kinevezését a szülési szabadsága idején, anyasága miatt vonta vissza a kinevezési jogkört gyakorló miniszter. Panaszbeadványában az egyetem eljárását sérelmezte, míg az egyetem visszautasította a diszkrimináció megállapítására irányuló kérelemben foglaltakat. A hatóság megállapította, hogy az egyetem a kérelmező vezetői megbízásának visszavonásával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg és az anyasággal összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Az elmarasztalt egyetem a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, majd a Kúriához fordult.

2015.06.24.

Túlsúlyos gyermek a sportorvosnál (EBH/532/1014)

Az egyezségkötés az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásában olyan lehetőség, amelyben a panaszos és az eljárás alá vont ügyfelek együttműködésben alakítják ki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény hatálya alá tartozó jogvitájukban a mindkettejük számára elfogadható megoldás módját és kereteit. Az egyezséget jóváhagyó határozat azonnal jogerős és végrehajtható, ellene jogorvoslatnak nincs helye. Amennyiben az ügyfelek valamelyike nem teljesíti (jellemzően az eljárás alá vont részéről merülhet fel a nem, vagy nem megfelelő teljesítés), a másik fél a hatóságtól kérheti az egyezségben foglaltak végrehajtását. Az egyezség példamutató végrehajtása jellemzi a következő, 2014-ben lezárt ügyet. (További jogesetek olvashatóak a hatóság éves tájékoztató kiadványaiban.)

2015.06.19.

Egyenlőség gyerekszemmel – az Egyenlő Bánásmód Hatóság vándorkiállítása a tatabányai kormányhivatalban

A tatabányai kormányhivatal június első hetében mutatta be az Egyenlő Bánásmód Hatóság „Egyenlőség gyerekszemmel” című kiállítását. A tárlatot Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Dr. Kócza Júlia a hatóság Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referense közösen nyitotta meg.

2015.06.11.

Esetjogi konzultáción vettek részt a megyei hálózat egyenlőbánásmód-referensei

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság budapesti székhelyén kezdte meg a működését 2005-ben. Az egyenlőbánásmód-referensi hálózatot, amely a hatósági szolgáltatások személyes elérését megyei és járási szinteken is lehetővé teszi, 2009 szeptemberében hozta létre az EBH. A Hálózat folyamatosan működik, a megyei referensek havi 332 órában fogadják az ügyfeleket. A helyi szolgáltatásnyújtás „előszűrése” hatékonyan tehermentesíti a hatósági jogalkalmazást, információátadással fejleszti az ügyfélkörnyezet jogtudatosságát és növeli a védett csoportok jogérvényesítő hatékonyságát a településeken. A személyes ügyfélfogadások időpontjai a weboldalon (egyenlobanasmod.hu) és a hatósági honlapról letölthető mobil alkalmazással folyamatosan elérhetőek.

2015.06.11.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet! EBH oktatófilm és szakmai kiadványok az ELTE rendezvényén

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság oktatófilmmel, kutatási és információs kiadványokkal támogatta az ELTE Tanító és Óvónőképző Karán szervezett „Együttélés-együttműködés” című májusi rendezvény szakmai programját. A tanácskozáson az oktatás területén megvalósuló diszkrimináció témakörében hangzottak el előadások, majd civil szervezetek szakemberei osztották meg az óvodai és iskolai neveléssel kapcsolatos tapasztalataikat a diákokkal különféle szekciókban.  

2015.06.05.

Critical Mass Rehab – II.

Második alkalommal hívta fel a figyelmet a fogyatékos emberekre május 17-én a Critical Mass Rehab civil kezdeményezés. A Clark Ádám téren gyülekező tömeg figyelemfelkeltő demonstrációk után az Erzsébet térig vonult, ahol további programok és koncertek várták az érdeklődőket. A fogyatékos emberek a láthatóvá válásukkal a közvetlen tapasztalat élményét és a szolidaritás erősödésének lehetőségét nyújtották a nagyszabású program résztvevőinek. Az integrált pedagógiai programot megvalósító Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola kerekes székes tanulói az Egyenlő Bánásmód Hatóság logójával emblémázott pólókat, sapkákat, fénycsíkokat viseltek a felvonuláson.

2015.05.12.

Tájékoztatással a gyűlöletcselekmények ellen

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa a jogorvoslat lehetőségéről és a hatóság eljárásáról tájékoztatta gyűlöletcselekményekkel fenyegetett csoportok civil szervezeteit április 28-án. A szakmai tanácskozás résztvevői a témakörhöz kapcsolódó előadások meghallgatása után kerekasztal-beszélgetésen egyeztették szakmai programjaikat, a kihívásokat és jó gyakorlatokat, valamint az együttműködés lehetőségét az áldozatok védelmében és segítségében. Az Ebh információs és tájékoztató kiadványokkal támogatta az Ebony Egyesület szervezte szakmai program hatékonyságát.

2015.05.11.

Az Alkotmánybíróság határozata a tömegközlekedési szolgáltatások akadálymentességére vonatkozóan

Az Alkotmánybíróság 2015. február 9-én elutasította Dr. Szabó Máté alapjogi biztos utólagos normakontrollt kérő eljárását azzal kapcsolatban, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 51. § (4) bekezdésének módosításával az akadálymentesítés teljesítésére vonatkozó konkrét határidő a jogszabályból kikerült.Az Sztv. 2012. december 31-én hatályba lépett módosítása értelmében a tömegközlekedési és utasforgalmi létesítmények akadálymentesítését fokozatosan kell megvalósítani. Az alapvető jogok biztosa kifejti, hogy a szabályozás a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben foglalt kötelezettség teljesítésének elmaradását eredményezheti, mert a "fokozatosan" fordulat lehetővé teszi anyagi források hiányára történő hivatkozással az akadálymentesítés elmaradását.A biztos szerint a fogyatékos emberek emberi méltóságának, valamint a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát sérti, hogy az Sztv. nem határoz meg konkrét határidőt az akadálymentesítéshez, mert ellenőrizhetetlen lesz a norma és mindez visszalépést jelent a korábbi intézményvédelmi szinthez képest. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő meghatározásának hiánya miatt jogalkotói mulasztás állhat fenn az Sztv. 51. (4) bekezdése vonatkozásában.

2015.05.10.

II. Kritikai Pszichológia Konferencia

Második alkalommal rendezte meg a szakmai tanácskozást a Kritikai Pszichológiai Műhely az ELTE-n 2015. április 17-én, hogy dialógusokat kezdeményezzen olyan alapvető kérdésekben, mint a hátrányos helyzet, az egyenlőtlenség, az előítélet és a diszkrimináció a pszichológiai praxis terepein; a szakemberek társadalomismerete és társadalmi tudatossága.

2015.04.17.

Bejelentővédelem, antikorrupció, integritás

2015. április 15-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a „Bejelentővédelem, antikorrupció, integritás” témakörében rendezett szakmai konferencián vett részt a hatóság munkatársa. A rendezvényen – egyebek mellett – az AJBH munkatársai beszámoltak a közérdekű bejelentések kezelésének 2014. január 1-től ellátott feladatairól, a bejelentések nyomán indított vizsgálatokról és azok eredményeiről.

2015.04.09.

Jelen vagyunk! - Nemzetközi Roma Nap

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az április 8-i Nemzetközi Roma Nap alkalmából a Romaversitas Alapítvány diákjai által ajánlott verseket helyezte el az ügyfélteréhez kapcsolódó falfelületén. 

2015.03.27.

Bírói hivatásra felkészítő képzés-sorozatot indított a Magyar Igazságügyi Akadémia

Diszkriminációs mechanizmusaink és késztetéseink - a véleményalkotás rejtett konstrukciója címmel tart előadást a Magyar Igazságügyi Akadémián Dr. Pánczél Márta, az Egyenlő Bánásmód Hatóság  Kommunikációs és Partnerségi Főosztályának vezetője. Előadásában olyan ismeretekre és összefüggésekre mutat rá, amelyek a résztvevőket az előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés és a diszkriminatív magatartások felismerésében segítik.   

2015.03.27.

Közigazgatási intézményekben és szakmai hálózatokban terjeszti az EBH társadalomtudományi kutatásainak eredményeit

Kormányhivatalok és megyei önkormányzatok munkatársaihoz, kutatóintézetek és kutatócsoportok szakembereihez, felsőoktatási intézmények szakkönyvtáraiba jutottak el márciusban az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási eredményeit tartalmazó kiadványok. A hatóság hét társadalomtudományi kutatása 2010-2014 között a diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányult, azok mintázatát és ok-okozati összefüggéseit elemezte. A kiadványokat, oktatófilmet és információs szórólapokat is  tartalmazó csomagokat az egyenlőbánásmód-referensek adták át a megyei közintézményeknek.

2015.03.25.

A Cseh Ombudsmani Hivatal munkatársainak látogatása az EBH-ban

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársai 2015. március 20-án munkalátogatáson fogadták a Cseh Ombudsmani Hivatal két képviselőjét.

2015.03.20.

Iskolanapokon jártunk

Sokszínű programmal várta diákjait a Petőfi Sándor Gimnázium (Budapest I. kerület) március 11-12-én az iskolanapokon. A hatóság Kommunikációs és Partnerségi Főosztályának munkatársai saját élményű gyakorlatokkal, a diszkrimináció témaköreit feldolgozó kisfilmekkel, gyermekrajz kiállítással és az iskolai könyvtárnak ajándékozott mini-könyvtárral gazdagították a jövő nemzedékének ismereteit, szemléletét. Az EBH programjain résztvevő diákoknak iskolai eszközöket és ajándéktárgyakat adtunk át az EBH új logójával. 

2015.03.16.

Antirasszista Világnap 2015. március 21.

Civilek szervezik március 21-én az Antirasszista Világnap 2015. évi programjait. A programsorozathoz az Egyenlő Bánásmód Hatóság információs kiadványokkal, szórólapokkal, plakátokkal csatlakozik.  Az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! 

2015.03.12.

Nők (munka)helye Magyarországon

A JÓL-LÉT Alapítvány meghívására Dr. Gregor Katalin, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője vett részt 2015. március 9-én  a "Nők (munka)helye Magyarországon - Irányok és lehetőségek a gyermekvállalás utáni visszatérés támogatásában" címmel szervezett rendezvényen.

2015.03.11.

Egyenlő bánásmód köznevelési programokban

Köznevelési programokban támogatja a 10 éves Egyenlő Bánásmód Hatóság a diszkrimináció felismerését és megelőzését. 

2015.02.26.

Addetur – Adj hozzá!

Az Addetur Baptista Gimnázium Szakközépiskola és Speciális Szakiskola akadálymentes környezetben integrál és rehabilitál sajátos nevelési igényű (mozgás-, látás-, hallássérült, autisztikus, eltérő szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő) diákokat. A fiatalok ismereteit és az oktatás eszköztárát az EBH a hatósági szolgáltatásokat népszerűsítő ajándékokkal támogatta.

2015.02.19.

Jogod van hozzá! – Emberi jogok képekben

Másodszor hirdetett középiskolás tanulmányi versenyt a győri Széchenyi István Egyetem az emberi jogok témaköreiben. A Jogod van hozzá! – Emberi jogok képekben elnevezésű egyetemi program a középiskolás diákok jogtudatának erősítését, kreativitásuk fejlesztését és általánosságban az emberi jogok megismertetését célozta. Az elmúlt évhez hasonlóan a zsűrinek idén is tagja volt Magyar Enikő, az EBH elnökhelyettese.

2015.02.12.

Egyenlő bánásmód kamasz módra

Az EBH a Veres Pálné Gimnázium (kb. 600 diák) hagyományos kampány-hetén egy tízedikes osztályt támogatott plakátokkal, szórólapokkal, logózott iskolai eszközökkel a legjobb osztály címért folyó versenyben, amelyben igényes, komoly programokkal folyik a küzdelem. 

2015.01.30.

Képzés a közmédiában

Félidejéhez érkezett az MTVA Esélyegyenlőségi Érzékenyítő Továbbképzése, amelyben a közmédia a tartalom-előállítási területen dolgozó munkatársai naprakész tudásának biztosítása érdekében - mások mellett - az Egyenlő Bánásmód Hatóságot is felkérte képzőnek. 

2015.01.28.

Megújúlt ügyféltér az EBH székhelyén

A hatóság az új szolgáltatási térben kiállítást helyezett el a TÁMOP-5.5.5 projekt gyermekrajzpályázatára benyújtott alkotásokból. Az ügyfélváró szakmai programok lebonyolítására is alkalmas.

2014.11.26.

Az EBH gyermekrajz-kiállítása a Barabás Villában

Az Egyenlőség gyerekszemmel című tárlat 2014. december 1. és 2015. január 7. között volt megtekinthető a Barabás Villa Galériában (1122 Budapest, Városmajor utca 44.). A kiállítás diskurzusokat motivált a Hegyvidék polgárai között az egyenlő bánásmód témaköreiben. 

2014.11.19.

Szakmai konzultáción fogadták a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) hallgatóit a hatóság munkatársai

A Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) emberierőforrás-menedzsment szakos hallgatói csoportját fogadták a hatóság munkatársai azon a novemberi szakmai konzultáción, amelynek helyszínét a hatóság szakmai konzultációkra is alkalmas, a TÁMOP-5.5.5/08/1-es program során megújult ügyfélvárója szolgáltatta. 

2014.11.10.

TÁMOP Zárókiadvány

2014. szeptemberében elkészült az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése TÁMOP–5.5.5. projektjének zárókiadványa. A beszámoló a 2009–2014 időszak minden olyan projekteseményét, adatát, produktumát és tárgyiasítható elemét tartalmazza, amelynek végrehajtása és létrehozása a projekt céljainak valóra válását szolgálta. 

2014.10.01.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Oktatófilm. Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság.

2014.09.30.

Tájékoztató az EBH 2013. évi tevékenységéről

Elkészült az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató.