2015.06.01.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve 2005-2015

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság működésének 10. évfordulójához kapcsolódóan "Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve" címmel pályázatot hirdet, amelynek célja a hatóság szerepének és a hatósági eljárás gyakorlatának átfogó, tudományos feldolgozása és a hatósági szolgáltatások fejlesztése. A pályázat két részből áll. Az első fordulóban a bírálóbizottság kiválasztja a tudományos feldolgozás témaköreit és a második forduló pályázóit. A pályázati eljárás második részében az első körben kiválasztott pályázók maximum 60 oldal terjedelmű elemzésekkel versenyeznek. A pályázat első fordulójának határideje 2015. június 1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat és a részletes információkat a letölthető dokumentációban találják az érdeklődők.    

2015.05.12.

Tájékoztatással a gyűlöletcselekmények ellen

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa a jogorvoslat lehetőségéről és a hatóság eljárásáról tájékoztatta gyűlöletcselekményekkel fenyegetett csoportok civil szervezeteit április 28-án. A szakmai tanácskozás résztvevői a témakörhöz kapcsolódó előadások meghallgatása után kerekasztal-beszélgetésen egyeztették szakmai programjaikat, a kihívásokat és jó gyakorlatokat, valamint az együttműködés lehetőségét az áldozatok védelmében és segítségében. Az Ebh információs és tájékoztató kiadványokkal támogatta az Ebony Egyesület szervezte szakmai program hatékonyságát.

2015.05.11.

Az Alkotmánybíróság határozata a tömegközlekedési szolgáltatások akadálymentességére vonatkozóan

Az Alkotmánybíróság 2015. február 9-én elutasította Dr. Szabó Máté alapjogi biztos utólagos normakontrollt kérő eljárását azzal kapcsolatban, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 51. § (4) bekezdésének módosításával az akadálymentesítés teljesítésére vonatkozó konkrét határidő a jogszabályból kikerült.Az Sztv. 2012. december 31-én hatályba lépett módosítása értelmében a tömegközlekedési és utasforgalmi létesítmények akadálymentesítését fokozatosan kell megvalósítani. Az alapvető jogok biztosa kifejti, hogy a szabályozás a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben foglalt kötelezettség teljesítésének elmaradását eredményezheti, mert a "fokozatosan" fordulat lehetővé teszi anyagi források hiányára történő hivatkozással az akadálymentesítés elmaradását.A biztos szerint a fogyatékos emberek emberi méltóságának, valamint a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát sérti, hogy az Sztv. nem határoz meg konkrét határidőt az akadálymentesítéshez, mert ellenőrizhetetlen lesz a norma és mindez visszalépést jelent a korábbi intézményvédelmi szinthez képest. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő meghatározásának hiánya miatt jogalkotói mulasztás állhat fenn az Sztv. 51. (4) bekezdése vonatkozásában.

2015.05.10.

II. Kritikai Pszichológia Konferencia

Második alkalommal rendezte meg a szakmai tanácskozást a Kritikai Pszichológiai Műhely az ELTE-n 2015. április 17-én, hogy dialógusokat kezdeményezzen olyan alapvető kérdésekben, mint a hátrányos helyzet, az egyenlőtlenség, az előítélet és a diszkrimináció a pszichológiai praxis terepein; a szakemberek társadalomismerete és társadalmi tudatossága.

2015.04.17.

Bejelentővédelem, antikorrupció, integritás

2015. április 15-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a „Bejelentővédelem, antikorrupció, integritás” témakörében rendezett szakmai konferencián vett részt a hatóság munkatársa. A rendezvényen – egyebek mellett – az AJBH munkatársai beszámoltak a közérdekű bejelentések kezelésének 2014. január 1-től ellátott feladatairól, a bejelentések nyomán indított vizsgálatokról és azok eredményeiről.

2015.04.09.

Jelen vagyunk! - Nemzetközi Roma Nap

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az április 8-i Nemzetközi Roma Nap alkalmából a Romaversitas Alapítvány diákjai által ajánlott verseket helyezte el az ügyfélteréhez kapcsolódó falfelületén. 

2015.03.27.

Bírói hivatásra felkészítő képzés-sorozatot indított a Magyar Igazságügyi Akadémia

Diszkriminációs mechanizmusaink és késztetéseink - a véleményalkotás rejtett konstrukciója címmel tart előadást a Magyar Igazságügyi Akadémián Dr. Pánczél Márta, az Egyenlő Bánásmód Hatóság  Kommunikációs és Partnerségi Főosztályának vezetője. Előadásában olyan ismeretekre és összefüggésekre mutat rá, amelyek a résztvevőket az előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés és a diszkriminatív magatartások felismerésében segítik.   

2015.03.27.

Közigazgatási intézményekben és szakmai hálózatokban terjeszti az EBH társadalomtudományi kutatásainak eredményeit

Kormányhivatalok és megyei önkormányzatok munkatársaihoz, kutatóintézetek és kutatócsoportok szakembereihez, felsőoktatási intézmények szakkönyvtáraiba jutottak el márciusban az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási eredményeit tartalmazó kiadványok. A hatóság hét társadalomtudományi kutatása 2010-2014 között a diszkriminációs mechanizmusok feltárására irányult, azok mintázatát és ok-okozati összefüggéseit elemezte. A kiadványokat, oktatófilmet és információs szórólapokat is  tartalmazó csomagokat az egyenlőbánásmód-referensek adták át a megyei közintézményeknek.

2015.03.25.

A Cseh Ombudsmani Hivatal munkatársainak látogatása az EBH-ban

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke és munkatársai 2015. március 20-án munkalátogatáson fogadták a Cseh Ombudsmani Hivatal két képviselőjét.

2015.03.20.

Iskolanapokon jártunk

Sokszínű programmal várta diákjait a Petőfi Sándor Gimnázium (Budapest I. kerület) március 11-12-én az iskolanapokon. A hatóság Kommunikációs és Partnerségi Főosztályának munkatársai saját élményű gyakorlatokkal, a diszkrimináció témaköreit feldolgozó kisfilmekkel, gyermekrajz kiállítással és az iskolai könyvtárnak ajándékozott mini-könyvtárral gazdagították a jövő nemzedékének ismereteit, szemléletét. Az EBH programjain résztvevő diákoknak iskolai eszközöket és ajándéktárgyakat adtunk át az EBH új logójával. 

2015.03.16.

Antirasszista Világnap 2015. március 21.

Civilek szervezik március 21-én az Antirasszista Világnap 2015. évi programjait. A programsorozathoz az Egyenlő Bánásmód Hatóság információs kiadványokkal, szórólapokkal, plakátokkal csatlakozik.  Az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! 

2015.03.12.

Nők (munka)helye Magyarországon

A JÓL-LÉT Alapítvány meghívására Dr. Gregor Katalin, az EBH Hatósági és Jogi Főosztályának vezetője vett részt 2015. március 9-én  a "Nők (munka)helye Magyarországon - Irányok és lehetőségek a gyermekvállalás utáni visszatérés támogatásában" címmel szervezett rendezvényen.

2015.03.11.

Egyenlő bánásmód köznevelési programokban

Köznevelési programokban támogatja a 10 éves Egyenlő Bánásmód Hatóság a diszkrimináció felismerését és megelőzését. 

2015.02.26.

Addetur – Adj hozzá!

Az Addetur Baptista Gimnázium Szakközépiskola és Speciális Szakiskola akadálymentes környezetben integrál és rehabilitál sajátos nevelési igényű (mozgás-, látás-, hallássérült, autisztikus, eltérő szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő) diákokat. A fiatalok ismereteit és az oktatás eszköztárát az EBH a hatósági szolgáltatásokat népszerűsítő ajándékokkal támogatta.

2015.02.19.

Jogod van hozzá! – Emberi jogok képekben

Másodszor hirdetett középiskolás tanulmányi versenyt a győri Széchenyi István Egyetem az emberi jogok témaköreiben. A Jogod van hozzá! – Emberi jogok képekben elnevezésű egyetemi program a középiskolás diákok jogtudatának erősítését, kreativitásuk fejlesztését és általánosságban az emberi jogok megismertetését célozta. Az elmúlt évhez hasonlóan a zsűrinek idén is tagja volt Magyar Enikő, az EBH elnökhelyettese.

2015.02.12.

Egyenlő bánásmód kamasz módra

Az EBH a Veres Pálné Gimnázium (kb. 600 diák) hagyományos kampány-hetén egy tízedikes osztályt támogatott plakátokkal, szórólapokkal, logózott iskolai eszközökkel a legjobb osztály címért folyó versenyben, amelyben igényes, komoly programokkal folyik a küzdelem. 

2015.01.30.

Képzés a közmédiában

Félidejéhez érkezett az MTVA Esélyegyenlőségi Érzékenyítő Továbbképzése, amelyben a közmédia a tartalom-előállítási területen dolgozó munkatársai naprakész tudásának biztosítása érdekében - mások mellett - az Egyenlő Bánásmód Hatóságot is felkérte képzőnek. 

2015.01.28.

Megújúlt ügyféltér az EBH székhelyén

A hatóság az új szolgáltatási térben kiállítást helyezett el a TÁMOP-5.5.5 projekt gyermekrajzpályázatára benyújtott alkotásokból. Az ügyfélváró szakmai programok lebonyolítására is alkalmas.

2014.11.26.

Az EBH gyermekrajz-kiállítása a Barabás Villában

Az Egyenlőség gyerekszemmel című tárlat 2014. december 1. és 2015. január 7. között volt megtekinthető a Barabás Villa Galériában (1122 Budapest, Városmajor utca 44.). A kiállítás diskurzusokat motivált a Hegyvidék polgárai között az egyenlő bánásmód témaköreiben. 

2014.11.19.

Szakmai konzultáción fogadták a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) hallgatóit a hatóság munkatársai

A Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) emberierőforrás-menedzsment szakos hallgatói csoportját fogadták a hatóság munkatársai azon a novemberi szakmai konzultáción, amelynek helyszínét a hatóság szakmai konzultációkra is alkalmas, a TÁMOP-5.5.5/08/1-es program során megújult ügyfélvárója szolgáltatta. 

2014.11.10.

TÁMOP Zárókiadvány

2014. szeptemberében elkészült az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) TÁMOP–5.5.5. projektjének  zárókiadványa. A beszámoló a 2009–2014 időszak minden olyan projekteseményét, adatát, produktumát és tárgyiasítható elemét tartalmazza, amelynek végrehajtása és létrehozása a projekt céljainak valóra válását szolgálta. 

2014.10.01.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Oktatófilm. Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság.

2014.09.30.

Tájékoztató az EBH 2013. évi tevékenységéről

Elkészült az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató.