1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, telefon: +36-1-795-2975, fax: +36-1-795-0760, e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Tájékoztató az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület
2010. november 19-ei ülésérõl

A Testület elemezte az Egyenlõ Bánásmód Hatóság által jóváhagyott, a felek között létrejött egyezségeket. Megállapították, hogy a hatóság összességében jól alkalmazza az egyezség jóváhagyásának feltételeit, alapvetõen figyelembe veszi az ügyfelek érdekeit, valamint azt, hogy a hatósági eljárás minél hatékonyabb és célravezetõ legyen. Az elismerés mellett megfogalmaztak kritikai észrevételeket is, állásfoglalás készítése mellett döntöttek annak érdekében, hogy a hatóság a jövõben egységes eljárási követelményrendszert alkalmazzon az egyezségek jóváhagyására.

A Testület áttekintette a 2008-ban készített, az "akadálymentesítési kötelezettségrõl" szóló állásfoglalását. Ennek az volt az indoka, hogy az állásfoglalásban szereplõ - akadálymentesítésre vonatkozó - határidõk egy kivételével lejártak. A Testület újabb állásfoglalást készít, melyben orientálja a hatóságot a jogalkalmazásra vonatkozóan.

Valid XHTML 1.0 Transitional