Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2007-ből származik a harmadik kiválasztott jogeset:

Egy alapítvány azért kezdeményezte a hatóság eljárását, mert álláspontja szerint az eljárás alá vont önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy az általa fenntartott iskolákban a roma etnikai kisebbséghez tartozó diákokat szegregáltan oktatta.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 15 éves évfordulója alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk.

2006-ból származik a második kiválasztott jogeset:

A kérelmező álláspontja szerint a munkáltatója megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy nemi hovatartozása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítette a vele azonos munkakörben dolgozó és egyenlő értékű munkát végző férfi dolgozókhoz képest, amikor órabérét a férfi dolgozók órabéréhez viszonyítottan alacsonyabb összegben állapította meg.

A hatósághoz forduló kérelmező azt sérelmezte, hogy a bepanaszolt egyetem elutasította a doktori képzésre való jelentkezését azzal az indokkal, hogy nem rendelkezik nyelvvizsgával. Ez utóbbival kapcsolatban fogyatékosságára, vagyis diszgráfiájára, diszkalkuliájára, hallássérültségére és látáscsökkenésére hivatkozott.

2020-ban 15 éves az Egyenlő Bánásmód Hatóság!
Az évforduló alkalmából az elmúlt évek jogeseteiből válogatunk 15 héten keresztül.

2005-ből származik az első kiválasztott jogeset:

A kérelmezők - 50 év feletti női munkavállalók - azért fordultak a hatósághoz, mert álláspontjuk szerint a munkáltatójuk fiatalítás miatt szüntette meg a munkaviszonyukat, majd helyükre fiatalabb munkavállalókat vett fel.

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője azzal a kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy az eljárás alá vont iskola, illetve önkormányzat nem biztosítja gyermeke számára a tej- és tojásmentes étkezést. Az ügyben a felek kinyilvánították az egyezségkötésre irányuló szándékukat, majd közöttük egyezség született.