A kiskorú kérelmező törvényes képviselője azzal a kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy az eljárás alá vont iskola, illetve önkormányzat nem biztosítja gyermeke számára a tej- és tojásmentes étkezést. Az ügyben a felek kinyilvánították az egyezségkötésre irányuló szándékukat, majd közöttük egyezség született.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz számos panasz, megkeresés érkezik a légi utasok jogait érintő kérdésekben. Mivel a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek kérelmeinek vizsgálatára az EBH rendelkezik hatáskörrel, ezért jelen tájékoztató kiadványunkkal szeretnénk segíteni az érintettek eligazodását utazásaik során.

A kérelmező törvényes képviselője azzal a kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy az eljáró szakszolgálat előzetes vizsgálati véleményében a gyermekét sajátos nevelési igényűnek nyilvánította, azonban hivatalos szakértői véleményt a kérelem benyújtásáig nem kapott. Az előzetes vizsgálati véleményben nincs kijelölve gyermeke számára megfelelő ellátást nyújtó intézmény, ezáltal a javasolt komplex gyógypedagógiai fejlesztése sem valósult meg.

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője egy általános iskolával szemben nyújtott be kérelmet az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Sérelmezte, hogy az aktivitás- és figyelemzavara miatt sajátos nevelési igényű, integráltan oktatható gyermekét a szakértői véleménnyel kijelölt általános iskola kiemelte az osztályközösségből, így tanítását a szülőknek kellett megoldania.

A kérelmezők, az LMBTQI személyek érdekvédelmével foglalkozó szervezetek, azt sérelmezték, hogy az eljárás alá vont önkormányzat a honlapjaikat a számítógépes hálózatából nem teszi elérhetővé. Álláspontjuk szerint az eljárás alá vont ezzel a magatartásával szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetést valósított meg.