Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság, valamint a megyei egyenlőbánásmód-referensek személyes ügyfélfogadása átmeneti időre szünetel. A hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmeket elektronikus úton és postai kézbesítéssel lehet előterjeszteni. További kapcsolattartásra a hatóság telefonszámain van lehetőség.

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy látássérült utas kizárólag orvosi igazolással tudja igénybe venni a légitársaság menetrend szerinti járatát. Azt is sérelmezte, hogy az ügyintézés során kizárólag angol nyelvű űrlap állt az ügyfél rendelkezésére, valamint a panaszbejelentésre szolgáló online felület sem volt akadálymentes.

A hallássérült kérelmező projektmenedzserként dolgozott egy közigazgatási szervnél. Panaszában arra hivatkozott, hogy munkáltatója több mint fél évig nem rendelkezett a törvény által előírt esélyegyenlőségi tervvel és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

Az Európai Unió Bizottsága március elején adta ki Az egyenlőségközpontú Unió megteremtése, A 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégiáját.

Az Európa Tanács Emberi Jogok Biztosának Hivatala felhívással fordult a tagállamokhoz, hogy a koronavírus-járvány időszakában is figyeljünk a fogyatékossággal élő személyekre és ne hagyjuk őket magukra.