Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70.§-a és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletbe foglaltak alapján pályázatot hirdet belső ellenőrzési tevékenység ellátására külső szolgáltató bevonásával.

A sorozatban megjelenő újabb szakmai kiadvány témája az egészségügy területén megvalósuló diszkrimináció. A kötetben az egészségügyet érintő, az egészségügyi szolgáltatás megtagadásával, nem megfelelő nyújtásával, a szolgáltatás igénybevétele alatt tapasztalt zaklatással, egészségügyi intézmények akadálymentesítésével kapcsolatos jogeset-válogatás olvasható.

Elkészült az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos reprezentatív kutatás 2019. évi eredményeit összefoglaló magyar és angol nyelvű tanulmány. A kötet, amely a 2010-től 4 hullámban mért adatok összehasonlító elemzését is tartalmazza, februárban jelenik meg nyomtatásban.

Áldott, békés Karácsonyt és örömökben gazdag,
sikeres új esztendőt kívánunk!

A kérelmezőnél súlyos betegséget diagnosztizáltak, ezért a munkáltatójától egészségügyi alkalmatlanága miatt felmentését és végkielégítését kérte. A panaszos a hatóság eljárásában sérelmezte, hogy a kérelem előterjesztésénél a munkahelyén szóban megfenyegették, megfélemlítették és a jelen lévő munkatársa előtt megalázó helyzetbe hozták.