Közfoglakoztatott nők panaszolták a polgármestert nemi alapú megkülönböztetés és zaklatás miatt. Elmondásuk szerint a polgármester megszégyenítő, degradáló, obszcén és trágár kifejezéseket használt velük szemben, ajánlatokat tett, otthonukban látogatta őket, akaratuk ellenére létesített testi kontaktust velük.

„Az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek az értelmi fogyatékos személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen” címmel tartott az Equinet szemináriumot Zágrábban 2017. március 9-10-én. (Equinet Seminar – Equality bodies tackling discrimination against persons with intellectual disabilities) 

  „Nem vagyok tárgy. Ember vagyok. A szabadság engem is megillet.”

(„I’m not an object. I’m a person. I need my freedom.”)

- Rusi Stanev - 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015-ben, működésének 10. évfordulóján szakmai kiadványsorozat megjelentetéséthatározta el, EBH-füzetek címmel. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás, a második az iskolaizaklatás témakörében készült el. A sorozat füzetei a hatóság honlapján elérhetőek.A hatósági eljárásban az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy hogyan értelmezzük Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. §-ának t) pontjábanszereplő „egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző” fogalomkörét.

Egy 2016-os ügyben a jogsértés megállapításában az osztott bizonyítás elve és a bizonyítékok értékelése játszott alapvető szerepet. A diszkriminációs eljárásban speciális, a felek között megosztott a bizonyítási teher. Az eljárás megindításához a panaszosnak elegendő a védett tulajdonságát és az őt ért hátrányt valószínűsítenie. A bepanaszolt félnek kell azt bizonyítania, hogy a kérelmezővel szemben nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és erre alapított meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

Előfordul, hogy az eljárás alá vont ügyfél nem vesz részt a hatósági eljárásban. Megkeresésekre nem reagál, nem menti ki magát az adott ügyben, érdemi nyilatkozatot sem tesz. Ez a körülmény, a következő esethez hasonlóan, önmagában nem akadályozza a hatóság eljárását.