A szakmai feladatokat bemutató kötet esetjogi válogatást tartalmaz az elmúlt év jellemző és figyelemre méltó jogeseteiből, a diszkrimináció területei szerinti csoportosításban.

A tagországok egyenlő bánásmód testületei, hatóságai részére évente megrendezett szeminárium idei témája a Rasszizmus, xenofóbia, antiszemitizmus és intolerancia elleni küzdelemmel nemzeti szinteken foglalkozó speciális testületek, intézmények részére kiadott 2. számú ajánlás felülvizsgálatára készített tervezet megvitatása volt.

Az ECRI a 2. számú ajánlásának módosítására készített tervezetét már egy hónappal a szeminárium előtt megküldte a hatóság számára, amelyre az észrevételeinket írásban megtettük.

Közfoglakoztatott nők panaszolták a polgármestert nemi alapú megkülönböztetés és zaklatás miatt. Elmondásuk szerint a polgármester megszégyenítő, degradáló, obszcén és trágár kifejezéseket használt velük szemben, ajánlatokat tett, otthonukban látogatta őket, akaratuk ellenére létesített testi kontaktust velük.

„Az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek az értelmi fogyatékos személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen” címmel tartott az Equinet szemináriumot Zágrábban 2017. március 9-10-én. (Equinet Seminar – Equality bodies tackling discrimination against persons with intellectual disabilities) 

  „Nem vagyok tárgy. Ember vagyok. A szabadság engem is megillet.”

(„I’m not an object. I’m a person. I need my freedom.”)

- Rusi Stanev - 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2015-ben, működésének 10. évfordulóján szakmai kiadványsorozat megjelentetéséthatározta el, EBH-füzetek címmel. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás, a második az iskolaizaklatás témakörében készült el. A sorozat füzetei a hatóság honlapján elérhetőek.A hatósági eljárásban az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy hogyan értelmezzük Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. §-ának t) pontjábanszereplő „egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző” fogalomkörét.