Az Equinet 2016-ban – tagjainak közreműködésével – kidolgozott egy normarendszert az Európai Uniós irányelvek alapján létrehozott szervezetek hatékony működésének elősegítése és biztosítása érdekében.

Az  Equinet, 34 ország 46 egyenlőbánásmóddal és esélyegyenlőséggel foglalkozó intézményeiből álló nonprofit szervezet, amely 2007 novemberében Brüsszelben alakult. Célja a hátrányos megkülönböztetés különböző formái elleni fellépés.  Magyarországot az Equinetben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Egyenlő Bánásmód Hatóság képviseli.

A közvélemény tájékoztatásának fontos módszere a hatósági tájékoztató kiadványok közzététele minden évben. A 2016. évi tájékoztató a hagyományoknak megfelelően a hatóság általános működésén túl a tavalyi év legjellemzőbb és leginkább tanulságos eseteit ismerteti majd a hátrányos megkülönböztetés területeiről, beszámol a bíróság előtti ügyekről, a nemzetközi és kommunikációs kapcsolatokról. A kiadvány megjelenéséig a 2016-os év legfontosabb statisztikai adatait infografikában tesszük közzé.

A középiskolások emberi jogi oktatását is magába foglaló programot az eredményhirdetéssel zárta január 30-án a győri Széchenyi István Egyetem. A képzőművészeti pályázaton a vállalkozás szabadsága, a művelődéshez és a magánszférához való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a közérdekű adatok megismerésének joga, a diszkrimináció tilalma, az emberi méltóság és az élethez való jog témakörökben készített alkotásokkal versenyeztek a diákok.

Dr. Csűri Gábor Békés megyei egyenlőbánásmód-referens az EBH különdíjával jutalmazta Bankó Amanda gádorosi kisdiák alkotását a Békés Megyei CSEÖH „ A mi családunk” című rajzpályázatán.

Újabb elektronikus szolgáltatás egyenlő esélyű, akadálymentes igénybevétele valósulhat meg a hatósági eljárás eredményeként.