Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársai rendszeresen tájékoztatják szakmai tanácskozások, konferenciák résztvevőit a diszkriminációs ügyek jogorvoslati eljárásában szerzett tapasztalatokról. A Hatósági és Jogi Főosztály vezetője 2016. április 25-én az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés „Együttműködünk, mert együtt működünk” elnevezésű szakmai programjában tartott előadást.

Munkatársak foglaltak asztalt egy szórakozóhelyen. A csoport két tagját a bejáratnál álló biztonsági őrök nem engedték be és nem csatlakozhattak a kollégáikhoz. Arra hivatkoztak, hogy zárva vannak, miközben más vendégek akadálytalanul haladtak át a bejáraton. A férfi panaszos kérdésére, hogy a bőrszínével van-e probléma, a biztonsági őrök igennel válaszoltak.

A hatóság 2015-ben indította EBH-füzetek elnevezéssel szakmai kiadvány sorozatát közérdeklődésre is számot tartó témákban. Az első kiadvány a munkahelyi zaklatás témakörében készült. A második füzet témája az oktatás területén előforduló zaklatás. Az iskolai zaklatás nem elsősorban diszkriminációs kérdés és megelőzésére a jog eszközeinél a szocializációs minták, a pedagógia és a pszichológia módszerei alkalmasabbak.

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2015-ben 733 írásos beadvány érkezett. Az előző évről áthúzódó 151 üggyel együtt összesen 884 panasszal foglalkozott a hatóság a tavalyi évben. A fenti számba beletartozik az a 84 panasz is, melyeket a 19 megyében dolgozó egyenlőbánásmód-referensek továbbítottak a hatósághoz. A megyei ügyfélfogadásokon további 1746 ügyfélkapcsolatot rögzítettek a referensek olyan ügyekben, amelyek nem a hatóság hatáskörébe tartoznak.

Egy édesanya azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a gyermekének a szakértői véleményben előírt fejlesztést nem biztosította a kijelölt óvoda. Az eljárás alá vont intézmény vitatta a kérelemben foglaltakat. Bemutatta a fejlesztő szakemberek által vezetett egyéni fejlődési lapokat és az EGYMI-vel kötött megállapodását az utazó gyógypedagógus biztosításáról.