Diszkrimináció fogyatékosság miatt Tartalom megnyitása

A Fővárosi Bíróság eljáró tanácsa ítéletével helyben hagyta a Hatóság határozatát. A határozat megállapította, hogy egy bank megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a hitelkérelem elbírálásában Kérelmezőtől kifejezetten vakságára tekintettel többletbiztosítékként akár azonnali végrehajtást is lehetővé tevő közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot követelt meg. A cég ezen gyakorlatát a hatóság előtt nem tudta megfelelően kimenteni, ezért a Hatóság az eljárás alá vontat 300.000 forint bírság megfizetésére kötelezte, és a határozat nyilvánosságra hozatalát rendelte el. 
A bíróság döntése szerint a hatósági eljárás megfelelően, teljes körűen felderítette a tényállást és a jogsértés súlyával arányban álló szankciót alkalmazott. A bírságon túlmenően az elmarasztalt gazdasági társaság viselte az illeték költségét és az ügyvédi munkadíjat is. 
A Hatóság határozatának rövid összefoglalója a Hatóság honlapján (www.egyenlobanasmod.hu) a 2007. évi jogesetek között 553/2006. számon található.